Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 1.tajomstvo radostne

30. 5. 2016

 Zvestovanie narodenia Ježiša Krista
26  V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta,   27  k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária.   28  Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná! Pán s tebou.   29  Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená.   30  Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.   31  Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.   32  On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida.   33  Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca.   34  Mária odpovedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža.   35  Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.   36  Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná,   37  lebo u Boha nič nie je nemožné.   38  Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel.