Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 2.tajomstvo bolestne

30. 5. 2016
 
Matus 27
Ježiš pred Pilátom

11  Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Ty to hovoríš!   12  A keď ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal.   13  Vtedy sa ho Pilát pýtal: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe?   14  Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.   15  Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal.   16  Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabbáš.   17  Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát: Ktorého vám mám prepustiť: Barabbáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus?   18  Vedel totiž, že ho vydali zo závisti.   19  Keď Pilát sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho žena: Nemaj nič s tým spravodlivým! Mnoho som dnes vo sne pre neho vytrpela.   20  Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabbáša a Ježiša zahubili.   21  Vladár sa ich opýtal: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? Odpovedali: Barabbáša.   22  Pilát im povedal: Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali: Ukrižovať ho!   23  On namietal: A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať ho!   24  Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že pobúrenie ešte silnie, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a vyhlásil: Ja nemám vinu na tejto krvi. To je vaša vec!   25  A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti!   26  Vtedy im prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.  

Vojaci sa vysmievajú Ježišovi

27  Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celú kohortu.   28  Vyzliekli ho a obliekli do purpurového plášťa,   29  z tŕnia uplietli veniec a nasadili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: Buď pozdravený, židovský kráľ!   30  Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave.   31  Keď sa mu naposmievali, vyzliekli mu plášť a obliekli jeho rúcho. Potom ho odviedli, aby ho ukrižoval