Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 3.tajomstvo radostne

 Lukas 2/1-27

Narodenie Ježiša Krista

1  V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete.   2  Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios.   3  A všetci sa šli dať zapísať — každý do svojho mesta.   4  Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida,   5  aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave.   6  Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu.   7  A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta.   8  V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo.  9  Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach.   10  Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí,   11  lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.   12  Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.   13  A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali:   14  Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.   15  Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo — čo nám oznámil Pán.   16  Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach.   17  Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.   18  Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri.   19  Ale Mária si všetky tie slová zachovala v srdci a premýšľala o nich.   20  Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.   21  Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Prispevok c.1

(Ad., 14. 11. 2016 17:57)

Pri opise narodenia sv.Jana Krstitela zacina sv.Lukas evanjelisty tak, ze spomina Herodesa. Aj teraz pri opise udalosti narodenia Jezisa, spomina udalost svetsku:
SCITANIE LUDU . Tato udalost bola pricinou, ze miestom narodenia ocakavaneho mesiasa sa stalo mesto Davidovo, BETLEHEM.

My pri popise obdivujeme Boziu prozretelnost, mocou ktorej musel aj pohansky vladar prispeit k tomu, ze sa Mesias narodil v Betleheme, ako to oznamovali proroci.
O, PONIZENOST a BLAHOSKLONNOST ZAZRACNA,
Nie v Jeruzaleme, sidle krala, sa mal narodit Jezis, ale v nepatrnom mestecku, najnepatrnejsom medzi tisickami v Judsku.
O maly Betlehem, od Pana zvelebeny!
Velkym ta urobil ten,ktory v tebe svoju velebnost ulozil a stal sa malickym.RADUJ SA, BETLEHEM,lebo po vsetkych tvojich cestach a uliciach sa dnes ohlasuje radostne ALELUJA! Ktore mesto ma tu malu mastalku a slavu zych jasiel, mktore sa stali KOLISKOU SPASITELA SVETA? Vsade sa roznasa chyr, ze JEZIS, Syn Bozi, sa narodil v Betleheme.


Scitanie ludu sa uskutocnilo na ROZKAS cisara AUGUSTA. Sv.Zem patrila Rimskej risi do syrskeho uzemia, ktore v tom case spravoval
Publius Sulpitius CYRINUS / KYROS alebo Kvirinus/, najvyssi cisarsky splnomocnenec.
Cisar Augustus dal trikrat scitat lud na svojom uzemi - ktore nazval - cela obyvana zem na svete- 726,746,766 / su to roky pocitajuce sa po Vybudovani Rima/
Od r.746-po 752 bol syrskym vladarom Sentius Saturninus, ale najvyssi dozor viedol vyslanec cisarsky, Cyrinus.
O tom svedci vraj i sv.Justin i Tertulian.
Pavol Orosius, spanielsky dejepisec,tvrdi, ze v r.752 po Vybudovani Rima, sa uskutocnilo scitanie ludu vo vsetkych rimskych provinciach.

Zaujimave je, ze
ked David kral zidovsky raz dal scitat lud,bol preto od Boha POTRESTANY.
Ale pohansky cisar o tejto Bozej nadvlade nad svojim vyvolenym narodom nic nevedel, z politickej obozretnosti vsak predsa bral ohlad na nepokojnych a rozdrazdenych zidov, ze v Judsku aspion za Herodesa sa uskutocnilo len scitanie ludu a popis ludu, ale nie scitanie majetku a scitanie sa uskutocnilo podla stareho rozdelenia ludu na pokolenia a kmene.
Po smrti Heriodesa,sa stal Cyrinus vladarom rimskym a vtedy nastolil novy, dokladnejsi a podrobnejsi popis.
Sv.Lukas spomina obidva udalosti - prve scitanie ludu pri opise udalosti narodenia Dietata Jezisa v Betleheme a druhe scitanie V Skut.5,37.