Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 4.tajomstvo slavy

30. 5. 2016

 

DOGMA o NANEBOVZATI PANNY MARIE

 

Zalm 45

Srdce mi prekypuje krásnymi slovami1  Zbormajstrovi. Na nápev: Ľalie. Poučný žalm Korachovcov. Pieseň lásky.   2  Srdce mi prekypuje krásnymi slovami, prednesiem svoje verše kráľovi. Môj jazyk je ako pero zručného pisára.   3  Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich pier plynie milota. Preto ťa Boh požehnal naveky.   4  Hrdina, pripáš si na bedrá meč, velebu a dôstojnosť!   5  Nech sa ti vydarí cesta, nasadni do voza. Bojuj za pravdu a zneváženú spravodlivosť! Nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom.   6  Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia nepriateľov kráľa, národy sa ti poddajú.   7  Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva.   8  Miluješ spravodlivosť a nenávidíš bezbožnosť, preto ťa hojnejšie pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti ako tvojich druhov.   9  Každé tvoje rúcho vonia myrhou, od aloy a kasie. Z palácov zdobených slonovinou ťa rozveseľuje hudba strún.   10  Kráľovské dcéry sú medzi tvojimi vyvolenými, po tvojej pravici je kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru.   11  Počúvaj, dcéra, dávaj pozor a zbystri sluch, zabudni na svoj ľud a na otcovský dom!   12  Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj pán, skloň sa pred ním.   13  Dcéry z Týru ti prinesú dary, poprední z ľudu budú sa uchádzať o tvoju priazeň.   14  Kráľovská dcéra v paláci je samá nádhera, jej rúcho je pretkávané zlatom.   15  V pestrých šatách ju uvádzajú ku kráľovi; za ňou ti privedú panny, jej družice.   16  Sprevádza ich radostný jasot; tak vstúpia do kráľovského paláca.   17  Namiesto otcov budeš mať synov, ustanovíš ich za kniežatá po celej krajine.   18  Tvoje meno budem pripomínať všetkým pokoleniam. Preto ťa národy budú oslavovať na večné veky

 

1 Kor

O vzkrieseni tela smrtelneho cloveka

 

Vzkriesenie tela

35  Niekto však povie: Ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu?   36  Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie.   37  A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečoho iného.   38  Boh mu však dáva telo, ako sám chcel, a každému semenu jemu vlastné telo.   39  Nie každé telo je také isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb.   40  A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jas tiel nebeských a iný pozemských.   41  Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd; veď hviezda od hviezdy sa líši jasom.   42  Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: čo sa seje porušené, vstáva neporušené;   43  čo je zasiate potupené, vstáva v sláve; čo je siate bezvládne, vstáva v moci.   44  Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné.   45  Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom.   46  Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné.   47  Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba.   48  Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí.   49  A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského.   50  No toto vyhlasujem, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť.   51  Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení,   52  naraz, v tom okamihu, keď sa naposledy ozve poľnica. Keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení.   53  Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.   54  Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: Smrť pohltilo víťazstvo!   55  Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň?   56  Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon.   57  No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!   58  A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

Vzkriesenie tela

35  Niekto však povie: Ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu?   36  Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie.   37  A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečoho iného.   38  Boh mu však dáva telo, ako sám chcel, a každému semenu jemu vlastné telo.   39  Nie každé telo je také isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb.   40  A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jas tiel nebeských a iný pozemských.   41  Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd; veď hviezda od hviezdy sa líši jasom.   42  Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: čo sa seje porušené, vstáva neporušené;   43  čo je zasiate potupené, vstáva v sláve; čo je siate bezvládne, vstáva v moci.   44  Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné.   45  Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom.   46  Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné.   47  Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba.   48  Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí.   49  A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského.   50  No toto vyhlasujem, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť.   51  Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení,   52  naraz, v tom okamihu, keď sa naposledy ozve poľnica. Keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení.   53  Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.   54  Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: Smrť pohltilo víťazstvo!   55  Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň?   56  Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon.   57  No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!   58  A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.