Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 5.tajomstvo bolestne

30. 5. 2016
MATUS 27
Ukrižovanie Ježiša

32  Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž.   33  Tak prišli na miesto zvané Golgota — to znamená Lebka,   34  a dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť.   35  Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho rúcho.   36  Potom si posadali a strážili ho.   37  Nad hlavu mu dali nápis s udaním jeho viny: Toto je Ježiš, kráľ Židov.   38  Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava a druhého zľava.   39  Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, výsmešne potriasali hlavou   40  a hovorili: Ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš! Zachráň sám seba, ak si Syn Boží, a zostúp z kríža!   41  Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:   42  Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť! Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho!   43  Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád! Veď povedal: Som Boží Syn!   44  Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním.  

Ježišova smrť

45  Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi, až do deviatej hodiny.   46  Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Éli, Éli, lema sabachthani?, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?   47  Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali: Volá Eliáša!   48  Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť.   49  Ale ostatní hovorili: Nechaj to, nech vidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.   50  Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha.   51  A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až naspodok, zem sa triasla a skaly pukali.   52  Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené.   53  A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.   54  Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: Toto bol naozaj Boží Syn!   55  Zobďaleč sa prizerali mnohé ženy, ktoré nasledovali Ježiša z Galiley a posluhovali mu.   56  Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Jozefova matka, i matka Zebedejových synov.  

Ježišov pohreb

57  Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom.   58  Zašiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho vydali.   59  Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna   60  a uložil vo svojom novom hrobe, ktorý si vytesal v skale. K vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel.   61  Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária; sedeli oproti hrobu.  

Stráž pri hrobe

62  Na druhý deň po prípravnom dni sa zhromaždili veľkňazi a farizeji k Pilátovi   63  a povedali: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, kým ešte žil, povedal: Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.   64  Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, že bol vzkriesený z mŕtvych. A tak posledný blud bude horší ako prvý.   65  Pilát im povedal: Máte stráž, choďte a strážte ho, ako viete.   66  Tak odišli a zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.