Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 5.tajomstvo svetla

30. 5. 2016
Uznesenie zabiť Ježiša

1  Keď Ježiš dokončil všetky tieto slová, povedal svojim učeníkom:   2  Viete, že o dva dni nastáva Veľká noc, a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali.   3  Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,   4  a uzniesli sa, že sa lesťou zmocnia Ježiša a zabijú ho.   5  Hovorili však: Nie vo sviatok, aby nevznikla vzbura medzi ľudom.  

Matus 26
Pomazanie v Betánii

6  Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného,   7  pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou drahocenného oleja a vyliala mu ho na hlavu, keď sedel za stolom.   8  Keď to videli učeníci, namrzene hovorili: Načo takéto plytvanie?   9  Mohlo sa to draho predať a rozdať chudobným.   10  Ježiš to spozoroval a povedal im: Prečo trápite túto ženu? Veď mi urobila dobrý skutok.   11  Lebo chudobných máte stále medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.   12  Keď vyliala ten olej na moje telo, urobila to na môj pohreb.   13  Amen, hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete sa bude zvestovať toto evanjelium, bude sa hovoriť na jej pamiatku aj o tom, čo urobila.  

Judášova zrada

14  Vtedy odišiel jeden z Dvanástich, menom Judáš Iškariotský, k veľkňazom   15  a povedal: Čo mi dáte, ak vám ho zradím? Oni mu určili tridsať strieborných.   16  Od tej chvíle hľadal príležitosť ho zradiť.  

Posledná večera

17  V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a opýtali sa: Kde chceš, aby sme ti pripravili večeru veľkonočného baránka?   18  On odpovedal: Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Majster odkazuje: Môj čas je blízko. U teba budem sláviť veľkonočnú večeru so svojimi učeníkmi.   19  Učeníci urobili, ako im Ježiš prikázal, a pripravili veľkonočnú večeru.   20  Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi k stolu.   21  Keď jedli, povedal: Amen, hovorím vám, že jeden z vás ma zradí.   22  Veľmi sa zarmútili a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: Som to azda ja, Pane?   23  On odpovedal: Kto si so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí.   24  Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil.   25  Nato povedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, Rabbi? Odpovedal mu: Ty si to povedal.  

Ustanovenie Pánovej večere

26  Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: Vezmite, jedzte, toto je moje telo.   27  Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho so slovami: Pite z neho všetci,   28  lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.   29  Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho Otca.   30  Nato zaspievali chválospev a vyšli na Olivový vrch.  

Výstraha Petrovi

31  Vtedy im Ježiš povedal: Vy všetci sa tejto noci nado mnou pohoršíte, lebo je napísané: Budem biť pastiera a ovce stáda sa rozpŕchnu.   32  Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley.   33  Peter mu však povedal: Aj keby sa všetci nad tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším.   34  Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.   35  Peter mu povedal: Aj keby som mal s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj ostatní učeníci.  

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.