Choď na obsah Choď na menu
 


Charizmy ako milosti Ducha svateho

23. 12. 2012

 

 

 

Slovo charizma pochádza z gréckeho slova (kharisma) a v preklade znamená "udelenie milosti".

Katechizmus kat.cirkvi uci:

799 Charizmy, či už mimoriadne, alebo jednoduché a skromné,(951, 2003)sú

milosti Ducha Svätého,

ktoré sú priamo alebo nepriamo užitočné Cirkvi,

lebo sú zamerané na jej budovanie, na dobro ľudí a na potreby sveta.

800 Charizmy má vďačne prijímať nielen ten, kto ich dostáva, ale aj všetci členovia Cirkvi.

Veď sú obdivuhodným bohatstvom milosti pre apoštolskú životnosť (vitalitu) a pre svätosť celého Kristovho tela;

pravda, ak ide o dary, ktoré skutočne pochádzajú od Ducha Svätého a

používajú sa spôsobom, ktorý plne zodpovedá jeho autentickým podnetom,

čiže v duchu lásky, ktorá je pravým kritériom chariziem.

Poznamka:

Formulacie v b.800 je nie velmi vhodna.. Ak charizmy su definovane  ako milosti Ducha svateho /799/ , nemoze sa potom uviest , ze su bohatstvom milosti .... ak ide o dary skutocne pochadzajuce z Ducha svateho. Malo sa potom v definicii chariziem /800/ uviest, ze su ponimane ako milosti Ducha svateho ale ze  oznacenie sa pouziva bezne aj na urcite schopnosti,ktore nemusia vychadzat z Ducha svateho. V bode 799 sa vsak pouzila strikna definicia biblicka / sv.Pavol/

Mozu sa charizmy Ducha svateho zneuzit alebo pouzit nevhodne? Mozu.

Plati vsak biblicke slovo: 1 Kor 12,7 alebo 1 Tess 5,19

 Ducha neuhášajte

http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=53&kapitola=12

http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=59&kapitola=5

 

 Biblicka definícia chariziem je,ze su to milosti Ducha svateho,

ktore sluzia na budovanie cirkvi.

 

Pouzivanie pojmu charizma mimo cirkev , vo svete,  je  ine.

Vsetky ostatne akesi nadania ducha a vlastnosti ducha,ktore sa dnes su dovodom , aby sa takto obohateny clovek nazyval charizmatickym este neznamena, ze tento clovek ma Charizmy od Boha pre uzitocnost v cirkvi, ale je to clovek,ktoreho mimoriadne postavenie v spolocnosti, jeho posobenie je spojene aj s akousi vahou duchovna, ktore ma vplyv na inych, nejde vsak o charizmy v zmysle definicie,ktora sa pouziva v cirkvi podla Bozieho zjavenia.

Podla wikipedie definovanie charizmy je nasledovne:

Charizma (gr.) je súbor vlastností uznávaných okolím, na základe ktorých sa človek s takýmito vlastnosťami môže stať vodcom ovplyvňujúcim svojím konaním široké vrstvy bez toho, aby ho formálne ustanovili ich predstaviteľom . Napr. M.Gandhi bol povazovany za velkeho charizmatika.

Charizmu osobnosti vnímajú ľudia ako vyžarovanie, ktoré vychádza zvnútra, extrémny šarm a schopnosť očariť, mimoriadnu príťažlivosť, obrovskú schopnosť medziľudskej komunikácie a presvedčivosti.

Podľa profesora Richarda Wisemana má charizmatická osobnosť tieto vlastnosti:

  • sama cíti silné emócie
  • dokáže ich vyvolať aj v ostatných ľuďoch
  • bez problémov odoláva vplyvom ostatných ľudí

Napriek tomu, že charizmatickí jedinci dokážu v druhých vyvolať obrovské emócie, sami väčšinou vyžarujú neobyčajný pokoj, dôveryhodnosť, asertivitu, dominantnosť, sú voči iným pozorní a vnímaví. Takmer vždy vynikajú v komunikačných schopnostiach..

 

Nemecký sociológ, Max Weber, považuje charizmu za jednu z troch autorít (patrí sem tradičná, právna a charizmatická autorita). Podľa neho je charizma definovaná nasledovne:

"Určitá kvalita ľudskej osobnosti, na základe ktorej sa odlišuje od ostatných ľudí a jedinec je považovaný za obdareného nadpozemskými silami alebo schopnosťami, ktoré sa odlišujú od zvyšku ľudstva. Na základe toho je človek obdarovaný týmito vlastnosťami považovaný za vodcu."

I keď charizmu dotyčnému pripisuje jeho okolie, dnes prevláda názor, že charizma je schopnosť, ktorá sa dá naučiť a vycvičiť.

 

Zneužitie vplyvu charizmy

O zvýšenie vplyvu na okolie prostredníctvom charizmy sa usilujú mnohokrát politici, kazatelia, umelci, tvorcovia programov v masovokomunikačných médiách, tréneri a všetci tí, čo sa zaujímajú o schopnosť viesť ľudí. Osobnú charizmu je možné využiť na dosahovanie najrôznejších cieľov. Je však namieste opatrnosť: Zo života i z histórie sú známe aj mnohé prípady zneužitia charizmy s katastrofálnymi následkami zo strany vodcov (napr. Adolf Hitler).


Instrukcia o modlitbach za uzdravenie

 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20001123_istruzione_sk.html

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

N.Lozano: Odolavat diablovi

(Jarka, 20. 10. 2015 17:02)

Až do roku 1614 neexistoval žiaden formálny rít exorcizmu. V druhom storočí svätý Justín , mučeník napísal: „Mnoho našich kresťanských mužov vyhnalo početných démonov na celom svete v mene Ježiša Krista a uzdravujúc v prípadoch keď kvôli prítomnosti démona v tele nemohlo nastať oslobodenie napríklad od urieknutia alebo drog.“ Iný kresťanský historik , Origen (203-250 AD) zaznamenal vo svojich listoch , že „Vyháňanie bolo v podstate bežnou vecou bez použitia akýchkoľvek prostriedkov, ale jednoduchou modlitbou“ a podľa neho „Táto manifestácia milosti je v sile Kristovho Slova a v slabosti démona a nie je potrebná žiadna iná špeciálna moc alebo múdrosť.“Dnes dominantný akademický prístup, je často navyše nahrádzaný teologickými psychoterapeutmi , ktorí často neveria v existenciu démonov. O. Gabriel Amorth poznamenáva : „ Aj v cirkvi máme klerikov, ktorý neveria v diabla a to, že by mohol zapríčiniť niečo mimoriadne a ani v to, že Ježiš nám dal silu vyháňať démonov. “
Na rozdiel od ortodoxnej cirkvi a tiež mnohých protestanských denominácií cirkev latinského obradu takmer úplne opustila funkciu exorcizmu.
Toto všetko vedie k minimalizovaniu dôležitosti chariziem.

N. Lozano: Odolávať diablovi

(Jarka, 20. 10. 2015 17:00)

Lozano pozorne oddeľuje medzi „súkromným exorcizmom“ a rítom „verejného“ exorcizmu . Cituje o. Jeffrey Groba z chicagskej arcidiecézy – jeho doktorantskej práce : „Exorcizmus považovaný za verejný je taký, pri ktorom autorizovaná osoba robí určitý rituál v mene cirkvi. Súkromný exorcizmus nie je ničím z tohto viazaný. Môže ho vykonávať ktorýkoľvek veriaci. ”
Poukazuje tiež na to, že posledné slova Pánovej modlitby majú účinok súkromného vyhnania. Sv. Ireneus (2. storočie ) napísal, že “Tí, čo sú pravými učeníkmi praktizujú charizmy a skutočne vyháňajú diabla. ”
Povolenie na to nájdeme v Lukáš 9:1, Lukáš 10:19, a Marek 16:17.
Mocné nástroje vyháňania sú tiež Eucharistia a sviatosť zmierenia.
Exorcizmus a znak kríža sa však ukazujú ako mimoriadne efektívne proti diablovi a sú ešte efektívnejšie, ak sú laici vedení zasväteným klérom a ten má na sebe štólu.
“Sviatosti sú najväčšími darmi prostredníctvom ktorých môžu katolíci prekonať hriech a vyťažiť Božiu Lásku. Sviatosť zmierenia potrebuje pravú ľútosť. A tá je začiatkom vyhnania našich hriešnych väzieb a vplyvu nepriateľa z nášho vlastného ja. “

Zdroj: N. Lozano: Odolávať diablovi

http://www.pravoslavie.sk/index.php/ine-nabozenstva/68-charizmaticke-hnutie

(Jarka, 20. 10. 2015 16:59)

Tí, ktorí sú nakazení "charizmatickým" klamom, nie sú iba "naplnení duchom", vidia okolo seba tiež počiatok "nového veku" "vyliatia Svätého Ducha", veria, ako verí o. Eusébios Stephanou, že "svet je na prahu veľkého duchovného prebudenia" (Logos, Feb., 1972, str.18), a slová proroka Joela majú neustále na perách: "Vylejem môjho Ducha na každé telo" (Joel 2, 28). Pravoslávny kresťan vie, že toto proroctvo sa týka posledného veku vo všeobecnosti, ktorý započal príchodom nášho Pána a zvlášť na Päťdesiatnicu (Sk 2), a každého pravoslávneho svätého, ktorý má skutočne veľa darov Svätého Ducha, ako napr. sv. Ján Kronštadtský a sv. Nektários Pentapoliský, ktorí žili v 20. storočí. Ale dnešné "charizmatické" zázračné dary sú pre každého. Takmer každý, kto chce hovoriť, môže hovoriť a hovorí jazykmi a jestvujú príručky, ktoré inštruujú, ako sa to robí.Ale čo nás učia svätí otcovia pravoslávnej Cirkvi? Podľa biskupa Ignáca dary Svätého Ducha "jestvujú iba u pravoslávnych kresťanov, ktorí dosiahli kresťanskú dokonalosť, očistili sa a vopred sa pripravili pokáním". Sú "dávané svätým Božím iba z dobrej vôle Boha, Božím činom, ale nie z vôle ľudí a z vlastnej moci človeka. Dávajú sa neočakávane, veľmi zriedka, v prípadoch krajnej potreby zázračnou Božou prozreteľnosťou a nie náhodne" (sv. Izák Sýrsky). "Treba poznamenať, že v terajšej dobe sa duchovné dary udeľujú veľmi skromne v dôsledku slabosti, ktorá sa vo všeobecnosti zmocnila kresťanstva. Tieto dary slúžia úplne potrebám spásy. Naopak, "predstava" rozhadzuje tieto dary v neviazanosti, hojnosti a s najväčšou rýchlosťou."

Slovom, "duch", ktorý náhle rozhadzuje svoje "dary" tejto cudzoložnej generácii, ktorá, skazená a oklamaná storočiami falošnej viery a pseudozbožnosti, hľadá iba "znamenie" - nie je Boží Svätý Duch. Títo ľudia nepoznali nikdy Svätého Ducha a nikdy Ho neuctievali. Pravá duchovnosť je od nich tak ďaleko, že podľa triezveho pozorovateľa sa z nej iba vysmievajú ich psychickými a emocionálnymi - a niekedy démonickými – javmi a bohorúhačským vyjadrovaním. 0 pravých duchovných pocitoch biskup Ignác píše, že "telesný človek si nemôže vytvoriť predstavu, pretože predstava cítenia sa vždy zakladá na tých pocitoch, ktoré sú už známe srdcu, zatiaľ čo duchovné pocity sú úplne cudzie srdcu, ktoré pozná iba telesné a emocionálne pocity. Takéto srdce nerobí tak veľa, aby poznalo jestvovanie duchovných pocitov."