Choď na obsah Choď na menu
 


Duch svaty v Modrej knihe

Preto vás vyzývam, aby ste dnes spojili svoju modlitbu s mojou, aby mohol na vás zostúpiť Duch Pána so všetkými svojimi darmi.

Príď Duchu Svätý

Príď a premeň tvárnosť zeme!

Príď skoro!

Príď v týchto posledných časoch!

Príď teraz, keď nastala veľká skúška!

Príď a priprav nám druhé Turíce, aby naše oči mohli

aby naše oči mohli obdivovať tvoj veľký div nových nebies a novej zeme.“

 

 

 

Tananarive (Madagaskar), 7. júna 1981

Turíce

„Príď, Duchu Svätý!“

„Ja som nevesta Ducha Svätého.

 

Moje Nepoškvrnené Srdce je zlatou bránou, ktorou vstúpil tento božský Duch na cestu k vám. Preto vás pozývam, aby ste často opakovali: Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty.“

Cagliari (Sardínia, Taliansko), 26. mája 1985

Turíce

Príď, Duchu lásky!

„Milovaní synovia, vstúpili ste do večeradla môjho Nepoškvrneného Srdca, aby ste sa dali mnou vychovávať na veľkú úlohu, ktorú vám Pán zveril. Tento deň prežite v nepretržitej modlitbe, upriamenej na Otca a Syna, aby vám mohli zoslať dary Ducha Svätého. Preto pozývam dnes celú Cirkev zhromaždiť sa vo večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca k trvalej modlitbe v mojej prítomnosti a pod mojím vedením.

Preto vás žiadam často sa schádzať vo večeradlách, aby ste mi tak darovali veľkú silu modlitby, ktorou môžem zasahovať u svojho Syna, aby vám urýchlene vyžiadal od Otca dar nových a druhých Turíc pre Cirkev a pre celé ľudstvo.

Príď, Duchu lásky, a obnov tvárnosť zeme; daj, aby sa celá opäť stala novou záhradou milosti a svätosti, spravodlivosti a lásky, spoločenstva a pokoja, aby potom mohla so záľubou odzrkadľovať Najsvätejšiu Trojicu v jej plnej oslave.

Príď, Duchu lásky, a obnov celú Cirkev; priveď ju k dokonalosti lásky, jednoty a svätosti, aby sa dnes mohla stať najväčším svetlom, ktoré bude svietiť všetkým vo veľkých temnotách, ktoré sa všade rozšírili.

Príď, Duchu múdrosti a úsudku, a otvor cestu k srdciam pre pochopenie celej a plnej pravdy. Zdrvujúcou silou svojho božského ohňa zažeň každý blud a vymeť každú herézu, aby svetlo pravdy, ktorú Ježiš zjavil, mohlo zasvietiť všetkým v celej neporušenosti.

Príď, Duchu rady a sily, a urob z nás smelých svedkov prijatého evanjelia. Podopri prenasledovaných, posilni tých, ktorí sú vytlačení na okraj, daruj uväzneným silu, udeľ zotročeným a strápeným vytrvalosť a trpezlivosť, podaj palmu víťazstva všetkým tým, ktorí dnes budú umučení.

Príď, Duchu poznania, zbožnosti a bázne Božej, obnov miazgou svojej božskej lásky životy všetkých tých, ktorí boli zasvätení krstom a pri birmovaní boli poznačení tvojím znamením. Aj tých, ktorí sa zasvätili Božej službe: biskupov, kňazov a diakonov, aby mohli všetci zodpovedať tvojmu plánu, ktorý uskutočňuješ v tomto čase. Je to plán tvojich druhých Turíc, ktoré sú tak dlho vyprosované a očakávané. Len potom bude splnená úloha, ktorú som ja sama zverila svojmu Mariánskemu kňazskému hnutiu. Len potom dôjde k triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca na začiatku obdobia, keď všetci konečne uvidia nové nebesia a novú zem.“

 


22. mája 1983

Sviatok Sv. Ducha

Nové nebesia a nová zem

„Milovaní synovia, ktorých som pred toľkými rokmi povolala vstúpiť do útočišťa môjho Nepoškvrneného Srdca, aby som realizovala svoj plán záchrany a milosrdenstva – tento plán sa blíži k svojmu splneniu. Preto vás zhromažďujem vo večeradle svojho Srdca, aby som vás formovala k životu modlitby, vzájomnej lásky, odovzdanosti a svätosti.

V tomto novom večeradle budeme spoločne zvolávať dary Ducha Svätého, ktorý pochádza od Otca a Syna. Tieto dary sa na môj materský príhovor ešte dnes vylejú v plnosti na trpiacu Cirkev a na ľudstvo, zahalené v temnotách. Pod mohutným oživujúcim vplyvom sa púšť tohto sveta obnoví výdatnou rosou milostí a zmení sa na záhradu života a krásy, v ktorej sa znova bude zrkadliť Božia dokonalosť.

Daruj nám, Bože lásky, nové nebesia a novú zem, kde budeme Najsvätejšiu Trojicu milovať a oslavovať; kde budú môcť ľudia žiť ako v jedinej veľkej rodine, kde budú celkom vyliečené rany egoizmu a nenávisti, nečistoty a nespravodlivosti.

Daruj nám, Duchu lásky, takú Cirkev, ktorá pod vplyvom nezadržateľnej sily tvojho božského pôsobenia bude celkom obnovená, ktorá vyrovná, čo je skrivené, ohne, čo je stuhnuté, uzdraví, čo je zranené, zvlaží, čo je vyschnuté a otvorí, čo je uzamknuté.

Daruj nám, Duchu lásky, Cirkev vernú evanjeliu, ktorá bude ohlasovať pravdu a skvieť sa vo veľkej svätosti.

Daruj nám, Duchu lásky, pokornú, chudobnú, čistú a milosrdnú Cirkev podľa evanjelia.

Svojím božským ohňom spáľ všetko, čo je v nej nedokonalé; odním jej toľké ľudské prostriedky moci; osloboď ju od kompromisov so svetom, s ktorým nažíva, a ktorý musí zachrániť. Urob, aby zo svojej očisty vyšla celkom obnovená, vždy krajšia – bez škvŕn a vrások – v nasledovaní Márie, svojej Nepoškvrnenej Matky a tvojej milovanej Nevesty.

Až v triumfe môjho Nepoškvrneného Srdca bude dokonale splnená úloha, ktorú som zverila svojmu kňazskému hnutiu.“ 

 

Duch Svätý vydá Ježišovi dokonalé svedectvo a prehlási ho za Jednorodeného Syna, večného a jednej podstaty s Otcom, toho, skrze ktorého bolo všetko stvorené, vtelené Slovo, Kráľa všehomíra, ktorý sa musí vrátiť v sláve, aby obnovil vo svete svoje kráľovstvo

 

Duch Svätý pripravuje srdcia a duše pre druhý príchod Ježiša. Preto vylieva dnes svoje charizmy spôsobom ešte mocnejším a mimoriadnejším, ako v čase počiatkov Cirkvi. Lebo už ste vstúpili do posledných časov, ktoré vás vovedú do novej éry. Úlohou Ducha je pripraviť ľudstvo na jeho úplnú premenu, obnoviť tvárnosť stvorenia, vytvoriť nové nebesia a novú zem.

Preto vás žiadam, aby ste verne zotrvali vo večeradlách, o ktoré som vás žiadala. A dovoľte, aby vás Duch Svätý utváral svojím nežným a pevným spôsobom lásky. Len tak môžete byť pripravení na úlohu, ktorá vás čaká.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.