Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitby k Duchu svatemu

13. 3. 2011

Príď Duchu Svätý, ty zástanca chudobných, ty zástanca utlačaných. Príď Ty svetlo večnej pravdy. Príď, Ty láska, ktorá bola vyliata do našich sŕdc. Prichádzaj každodenne, nanovo a prichádzaj vždy viac. Dôverujeme Ti. Čomu by sme inak mohli dôverovať? Milujeme Ťa, lebo ty sám si láska. V Tebe máme Boha za svojho Otca, lebo ty v nás voláš: Abba, Otče!

 

Ďakujeme ti, ty Oživovateľ, ty Svätý Duch, že v nás prebývaš, že ty sám si chcel byť v nás pečaťou živého Boha, pečaťou, že sme jeho vlastníctvom. Ostávaj pri nás. Neopusť nás. Neopusť v trpkom boji života. Ani na konci, keď nás všetko opustí. Príď, Duchu Svätý! Duchu svätý, ktorý si zostúpil na apoštolov, oživ, posilni, upevni našu vieru, aby sme ju slovom, skutkom vyznávali a podľa nej aj žili. Duchu Svätý, daj nech sa nenávisť premení v lásku, bolesť v radosť, aby sme raz i my boli pripočítaní k zástupu, ktorý bez prestania bude prespevovať: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Daj viery, daj pobožnosti, silu umu a múdrosti, daj nám hriechov oplakanie a vo viere zotrvanie /JKS 216/


Dýchaj vo mne Duchu Svätý, aby moje myšlienky boli sväté!
Povzbudzuj ma Duchu Svätý, aby moje skutky boli sväté!
Pomáhaj mi Duchu Svätý, aby som miloval, čo je sväté!
Opatruj ma Duchu Svätý, aby som si chránil, čo je sväté!
Posilňuj ma Duchu Svätý, aby som nikdy nestratil, čo je tvoje sväté!

 

 

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a_zapáľ v_nás oheň svojej lásky. Ty si napriek rozdielnosti jazykov zhromaždil všetky národy v_jednote viery. Aleluja.

 

Modlitba o.Tardifa https://www.youtube.com/watch?v=g0pS0v7le6o