Choď na obsah Choď na menu
 


Prislubenia Ducha svateho /Jan 14/

3. 2. 2015

 

 Evanjelium podla Jana 14

 Ježiš — cesta, pravda a život

1  Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa!   2  V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto?   3  Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.   4  A cestu, kam idem, poznáte.   5  Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?   6  Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.   7  Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.   8  Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí!   9  Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca?   10  Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky.   11  Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne!   12  Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi   13  a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi.   14  Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím.  

Prisľúbenie Ducha Svätého

15  Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.   16  A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa , aby bol s vami až naveky —   17  Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás.   18  Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.   19  Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť.   20  V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás.   21  Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.   22  Júda — no nie ten Iškariotský — sa ho opýtal: Čo sa stalo, Pane, že sa chceš dať poznať nám, a nie svetu?   23  Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.   24  Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otca, ktorý ma poslal.   25  Toto som vám povedal, kým som ešte s vami.   26  No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.   27  Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.   28  Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja.   29  Povedal som vám to teraz, prv ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.   30  Už vám nebudem veľa hovoriť. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu nepatrí .   31  Aby svet poznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme odtiaľto!


 VNUKNUTIA DUCHA SVATEHO

http://calvary.sk/resources/charakter/cantalamessa_tnmt/2.%20Dobre%20vnuknutia.pdf

V SKOLE DUCHA SVATEHO 30 stran  Jacques Philippe

http://www.kristus.bibletop.sk/v%20skole%20ducha%20svateho.pdf


Z dennika Sestry Faustiny

Ó môj Ježišu, ake ľahké je posväcovať sa, stačí trocha dobrej vôle. Keď Ježiš objaví v duši aspoň drobinku dobrej vôle, ponáhľa sa darovať sa jej. A nič ho nedokáže zastaviť ani chyby, ani pády, celkom nič.Ježiš razom prichádza na  pomoc takejto duši a ak je verná Božej milosti, za krátky čas dokáže dospieť k najvyššej svätosti, akú stvorenie môže dosiahnut tu na zemi. Boh je veľmi štedrý a svoju milost neodmietne nikomu. Dáva dokonca viac, než si pýtame. Najkratšou cestou je verné plnenie vnuknutí Ducha Svätého
.
 

PRIKLAD Z BIBLIE- Nasledovanie vnuknuti Ducha svateho:

Skutky ap.11

26  Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi.   27  V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema.   28  Jeden z nich, menom Agabus, vstal a z vnuknutia Ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. A aj bol za Klaudia.   29  Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností napomôže bratov, čo bývajú v Judei.   30  Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi.    

Botekov preklad :
Jeden z nich menom Agabus vstal a pod vplyvom Ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. To je ten, ktorý skutočne nastal za Klaudia.

 

Ekumenický preklad :
Jeden z nich, menom Agabos, vstal a z vnuknutia Ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj nastal za vlády Klaudia.

 

Evanjelický preklad :
Jeden z nich, menom Agabos, povstal a oznamoval mocou Ducha, že nastane veľký hlad po celom svete. Tento hlad aj nastal za Klaudia.

 

Katolícky preklad :
Jeden z nich, menom Agabus, vstal a z vnuknutia Ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. A aj bol za Klaudia.

 

Roháčkov preklad :
A jeden z nich, ktorému bolo meno Agabus, vstal a predzvestoval znakmi skrze Ducha, že bude veľký hlad po celej zemi, ktorý aj potom bol za cisára Klaudia.

 

 ----------------


Pôvod

Predovšetkým sa zdôrazňuje , že biblické spisy sú Božieho pôvodu , lebo boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Božie autorstvo spočíva v tom , že Boh použil pri písaní biblických textov ľudských autorov tak , aby pod jeho priamym vplyvom napísali všetko to a len to , čo chcel on. Tento účinný Boží zásah pôsobí v oblasti rozumu a slobodnej vôle ľudského autora ako svetlo a sila. Pritom je však ľudský spisovateľ opravdivým autorom , lebo v plnej miere požíva pri písaní svoj rozum a slobodnú vôľu , svoju kultúru , reč

--------------------