Choď na obsah Choď na menu
 


Turicna sekvencia

23. 1. 2012

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba  žiaru svetla pravého.

Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, svetlo srdca bôľneho.

Tešiteľ si najlepší, ó hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie.

V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie.

Svetlo oblažujúce,naplň myseľ aj srdce  ľudu tebe verného.

Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené.

Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú blaženú, daj nám radosť trvalú.
Amen.

 

 Anglicky:

Come, father of the poor, come, giver of gifts, come, light of the heart.
Greatest comforter, sweet guest of the soul, sweet consolation.
In labor, rest, in heat, temperance, in tears, solace.
O most blessed light, fill the inmost heart of your faithful.
Without your grace, there is nothing in us, nothing that is not harmful.
Cleanse that which is unclean, water that which is dry, heal that which is wounded.
Bend that which is inflexible, fire that which is chilled, correct what goes astray.
Give to your faithful, those who trust in you, the sevenfold gifts.
Grant the reward of virtue, grant the deliverance of salvation, grant eternal joy.
Latinsky:

Veni, Sancte Spiritus, et emitte caelitus lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum, veni, dator munerum, veni, lumen cordium.
Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium.
In labore requies, in aestu temperies, in fletu solatium.
O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium.
Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium.
Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium.
Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium.

 

 

Come, Holy Spirit,
send forth the heavenly

2 - Aleluja - Veni / lat./ - gregorial