Choď na obsah Choď na menu
 


Druhe tajomstvo

3. 6. 2010

 

 

JEZIS,

ktory slavne na nebesia vstupil

 

 

 

Skutky apotolov 1

9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.

  10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve
  11 a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať."

 

Biblia nas uci, ze Pan Jezis 40 dni po svojom Zmrtvychvstani za pritomnosti 11 apostolov .vystupil s telom do neba. Jezis vystupuje do neba a dava pozehnanie apostolom, buducej cirkvi.

 

KKC 668

 „Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými“ (Rim 14,9).

Kristovo nanebovstúpenie znamená, že

 jeho LUDSKA PRIRODZENOST má

účasť na MOCI a AUTORITE samého BOHA.

Ježiš Kristus je Pán: má všetku moc na nebi i na zemi.(450)

Je vyvýšený „nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo“,

lebo Otec mu „všetko… položil pod nohy“ (Ef 1,21-22).

 Kristus je Pán vesmíru a dejín.

V ňom dejiny človeka, ako aj celé stvorenie nachádzajú svoje

zjednotenie ako v HLAVE“(518)

 (recapitulatio) svoje transcendentné zavŕšenie.

 

Vo vychodnej a orientalnej ortodoxnej cirkvi je Nanebovstupenie interpretovane ako dokonanie Tajomstva inkarnacie:

Fyzicke prebyvanie zmrtvychvstaleho Jezisa medzi apostolmi a konzumovana jednota dvoch prirodzenosti, ked Pan Jezis vystupuje do neba so svojim fyzickym telom.

Telesne nanebovstupenie do neba sa casto povazuje ako konecny dokaz o jednote dvoch prirodzenosti Jezisa Krista v jeho jednej osobe.

 

  Dvaja evanjelisti tiez svedcia o tejto udalosti

 

Lukas 24

50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.

  51 Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.
 

52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.

Marek 16,19

  14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.
  15 A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
  16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
  17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,
  18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú."
  19 Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

 

 Na prvom mieste  uctievania si Nanebovstupenia na Olivovej hore je dnes postaveny

kostol PATER NOSTER.

Cave under the Church of Pater Noster (Seetheholyland.net)

Jaskyna , nad ktorou bol postaveny kostol.

Na stenach okolo kostola sa nachadzaju keramicke platne s modlitbou Otce nas v 140 jazykoch sveta. Tradicia hovori, ze Pan Jezis ucil modlitbu Otce nas v jaskyni pod kostolom. Ked kriziaci tu postavili kostol v 12.storoci, nazvali ho Pater Noster.

Church of Pater Noster (Seetheholyland.net)
Najstarsou zmienkou o tom, ze Pan Jezis ucil v tejto jaskyni je z apokryfu Skutky sv.Jana z 2.stor., ale tu sa nespomina, ze tu ucil modlitbu Otce nas. Neskor krestansky biskup a historik Eusebius/ˇ4.st./napisal, ze " v jaskyni Spasitel sveta zaucal svojich ucenikov do tajomstiev." V jaskyni vraj Pan Jezis ucil aj o zniceni Jeruzalema a o svojom Druhom prichode /Mt 24,25/.
 
 

 KAPLNKA NANEBOVSTUPENIA, Jeruzalem

sa nachadza na Olivovej hore. Je zbytkom, castou povodneho kostola na mieste, o ktorom tradicia tiez veri, ze je miestom, odkial vystupil Pan Jezis do neba.

 

V kaplnke sa nachadza kamen, na ktorom ma byt   odtlacok Jezisovej pravej nohy. Nazyvaju ho KAMEN NANEBOVSTUPENIA- ma byt spomienkou na posledny dotyk Jezisovych noh na zemi. Odtlacok lavej nohy mal byt premiestneny do moslimskej mesity v Jeruzaleme na miesto, kde  stal   Jeruzalemsky chram.

Kratko po nanebovstupeni sa krestania schadzali na Olivovej hore, na mieste,kde bola jaskyna. Ked sa vo februari r.313 cisar Konstantin I., ktory kontroloval zapadnu cast Rimskej rise stretol s panovnikom vychodnej casti,venovali sa aj teme ukoncenia prenasledovania krestanov, co je zname ako Milansky edikt.

V r.384 prisiel do Jeruzalema putnik/cka?/ , povodne miesto uctievania sa zmenilo a nachadzalo sa potom na mieste, kde stoji dnesna kaplnka. Tam bol potom postaveny kostol. Bohata a zbozna Rimanka Poimenia financovala celu stavbu. Kostol mal nazov ELEONA Bazilika /  z grectiny slovo eleona je odvodene od slova oliva/. V r.614 bola takmer cela stavba  znicena Perzanmi. Koncom 7.stor vsak bol kostol znova vybudovany. Pocas kriziackych vyprav vraj bol kostol znova ciastocne zniceny a znova vybudovany. Konecne znicenie sultanom Egypta a Syrie sa nedotklo  hlavnej struktury kaplnky, ktora tu stoji  az do dnesnych cias. Miesto,kde kaplnka stoji, patri dodnes moslimom.

 

 http://www.tripfilms.com/Travel_Video-v65130-Jerusalem-Israel_Dome_of_Ascension-Video.html

 

DOM OF ACENCION

 

 

Od všetkých s túžbou žiadaný
zasvitol nám deň posvätný,
keď Kristus, nádej sveta, Boh,
k výšinám neba vystúpil.

Keď vládcu sveta premohol
a v boji hriechy pozrážal,
Otcovi rany žiarivé
na svojom tele ukázal.

Vznáša sa v svetlom oblaku,
už nádej nám tmy nezničia;
hľa, otvára nám raj, ten, čo
zavreli prví rodičia.

Ó veľká radosť pre všetkých:
Syn z čistej Panny zrodený
po krutých mukách slávne je
velebou Otca odený.

Vzdávajme teda vďaky dnes
Kristovi, že nás vykúpil,
že s telom, ako naše je,
do neba slávne vystúpil.

S občanmi neba plesajme
a spolu s nimi tešme sa,
že Kristus neopustil nás,
aj keď je s nimi v nebesiach.

Ježišu, Kráľ náš víťazný,
srdcia nám k sebe pritiahni,
z neba nám zošli Otcovho
i svojho Ducha Svätého

OLIVOVA HORA, Jeruzalem

http://www.youtube.com/watch?v=0FSIau3Go1o

http://www.youtube.com/watch?v=tSdApckGZfE

http://www.youtube.com/watch?v=cCNO8AfYyVI

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Z listu Efezanom 4:

(Jarka, 15. 12. 2015 9:44)

Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary. (Ef 4, 8)

8 Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. 9 A čo iné znamená "vystúpil", ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. 11 A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud. 15 Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, 16 z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.

Kostol Pater Noster Jeruzalem

(Jarka, 20. 9. 2015 23:22)

Miesto, odkiaľ Ježiš vystúpil do neba, je uctievané vrcholku na Olivovej hory. Jedna stará správa hovorí: „Na celej Olivovej hore nie je asi žiadne vyššie miesto ako to, odkiaľ Pán podľa tradície vystúpil do neba.“ Zároveň už od počiatkov kresťanstva bolo toto miesto uctievané ako miesto, kde Ježiš vyučoval svojich učeníkov a kde im zjavil tajomstvo konca sveta. Historické dokumenty potvrdzujú, že kedysi stál na Olivovej hore svätý vysoko týčiaci sa chrám (jeho názov bol Eleona, čo znamená bazilika Olivovníka). Vieme, že tento chrám bol postavený ku cti Nanebovstúpenia Pána.

Bazilika Eleona bola rozborená Peržanmi v roku 614 „sotva čo perzský vojvodca zoskočil z koňa“. Posledný, kto opisuje krásu Eleony, je jeruzalemský patriarcha Sofronius (7. st.), ktorý píše v jednej oslavnej piesni: „Rád by som sa ponáhľal na miesto, kde Pán zasväcoval svojich učeníkov do Božích tajomstiev. Tu by som rád zotrvával. Potom by som rád vyšiel veľkou bránou dopredu na schody a obdivoval krásu Svätého mesta. Aké nádherné je pozerať sa na tvoju krásu z Olivovej hory, mesto Božie!“

Križiaci na Olivovej hore postavili novú stavbu na pamiatku nanebovstúpenia Pána (12. st.), v ktorej bol oltár s dvoma stopami, ktoré mali pripomínať, že toto je miesto, odkiaľ Pán vystúpil do neba. Tieto stopy sú však len ľudovou tradíciou, nie skutočnými odtlačkami Kristových chodidiel. Dokazuje to i fakt, že o uctievaní stôp nie je zmienka v oficiálnej liturgii kostola Nanebovstúpenia.

Sultán Saladin po dobytí Jeruzalema (12. st.) urobil z kostola Nanebovstúpenia mešitu, ktorá sa zachovala dodnes. A keďže i moslimovia uctievajú „proroka“ Ježiša, povoľujú kresťanom sláviť na tomto mieste jedenkrát v roku – na sviatok Nanebovstúpenia Pána svätú obetu

Jezis poucuje apostolov pred svojim navratom k Otcovi

(Jarka, 10. 5. 2013 12:05)

Prisla HODINA, ked Jezis sa musi rozlucit a VRATIT sa k svojmu OTCOVI.
Vravi apostolom, aby neopustali JERUZALEM. Aby sa vytrvalo a vrucne MODLILI.- aby sa pripravili na PRICHOD DUCHA SVATEHO. Duch svaty ich pripravi na ulohu,ktoru maju pocas svojho dalsieho zivota na zemi vyplnit.
Aj sam Jezis, hoci bol Bohom, sa pripravoval na svoju ulohu OHLASOVA EVANJELIUM.
Priprava mala byt vsak opre apostolov kratsia a lahsia. Jezisovi staci,ked sa budu vrucne modlit. S apostolmi ma byt Jezisova Matka a vnutorne spojeni budu aj Jezisovych 72 ucenikov.
Miesto na pripravu , miesto na modlitbu vybera Jezis - JERUZALEM. Tu, kde Jezisa odmietla a kde vypukla taka nesmierna nenavist voci nemu, toto mesto je Bohom predurcene, aby o niekolko dni zazilo ZAZRAK TURIC. Bude to Jezisova odpoved na ODMIETNUTIE VYKUPITELA.
Duch svaty bude viest apostolov k prvymu ohlasovaniu SPASY prave v tomto meste,ktore sa stalo najnehodnejsim pre tento dar. Jeruzalem sa stane mestom,kde vznika cirkev.
Jeruzalem je vsak uz odsudeny. Je to mesto,kde bol zabity Boh v jeho ludskej prirodzenosti.
Napriek tomu vsak v Jeruzaleme je niekolko SPRAVODLIVYCH. A Napriek odsudeniu Jeruzalem ostane kralovskym mestom, mestom,kde bol zidovsky chram, o ktorom pisali proroci a kde bol Kral Mesias POMAZANY.Kde bol Mesias POVYSENY, aj ked jeho pozemska cesta je u konca.
Tu v Jeruzaleme, kde Mesiasa Synagoga zidov svojim hroznym cinom odmietla a zabila, tu teraz podla vole Bozej ma vzniknut NOVY CHRAM, ku ktoremu budu putovat vsetky narody sveta. Proroci o tom hovorili.
Apostoli tu v jeruzalem maju ostat, tu prijmu Ducha svateho a tu vznikne cirkev. Budu tu az dovtedy,kym nenvaist ich z mesta nevyzenie A ked sa zacnu realizovat plany na znicenie cirkvi. Potom sa sidlo novej cirkvi zmeni, lebo cirkev nikto nesmie premoct.
Prve spolocenstvo s vierou v Jezisa,ktory pripravuje svoj odchod zo zeme a navrat k Otcovi sa ma vybudovat v Jeruzaleme.
Uz nebude Kralovstva stareho Izraela, ale pride Jezisovo Kralovstvo.

Z kazni Jana Pavla II.

(Jarka, 9. 5. 2013 20:43)


Jan Pavol II. v jednej zo svojich kazni na svtok Nanebovstupenia vravel : Pan Jezis dal instrukcie a odisel na svoje miesto do neba. Zdoraznoval tiez v inych kaznach, ze Pan Jezis na niekolkych miestach v Biblii hovori o nanebovstupeni, napr. Pocas Poslednej veceri / Jan 16,10 a Jan 17,20 pri stretnuti s Mariou Magdalenou po velkonocnom zmrtvychvstani.

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790524_seminari-ingl-roma_en.html

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/alpha/data/aud19890405en.html

Hymnus

(Jarka, 11. 8. 2012 5:35)Od všetkých s túžbou žiadaný,zasvitol nám deň posvätný,
keď Kristus, nádej sveta, Boh, k výšinám neba vystúpil.

Keď vládcu sveta premohol a v boji hriechy pozrážal,
Otcovi rany žiariv na svojom tele ukázal.

Vznáša sa v svetlom oblaku, už nádej nám tmy nezničia;
hľa, otvára nám raj, ten, čo zavreli prví rodičia.

Ó veľká radosť pre všetkých: Syn z čistej Panny zrodený
po krutých mukách slávne je velebou Otca odený.

Vzdávajme teda vďaky dnes Kristovi, že nás vykúpil,
že s telom, ako naše je, do neba slávne vystúpil.

S občanmi neba plesajme a spolu s nimi tešme sa,
že Kristus neopustil nás, aj keď je s nimi v nebesiach.

Ježišu, Kráľ náš víťazný,srdcia nám k sebe pritiahni, z neba nám zošli Otcovho i svojho Ducha Svätého