Choď na obsah Choď na menu
 


Piate tajomstvo

3. 6. 2010

 

 

 

JEZIS,

ktory pri Poslednej veceri ustanovil

Sviatost oltarnu

 

 

 

 

  V Eucharistickom tajomstve sa uskutocnuje USTAVICNA KRISTOVA KNAZSKA CINNOST.

Kostol je jeho chrámom, jeho domom. Bol vybudovaný predovšetkým preto,

aby mohla zažiarit uprostred nás jeho

 Božská prítomnost.

 

 

 

Tzv.Horna sien alebo Cenakolo je nazov pouzivany pre  miestnost,kde sa pripomina  udalost, ked Pan Jezis sa stretol s apostolmi pri Poslednej veceri.

Coenaculum, Upper Room

Nachadza sa na vrchu SION

 

  priamo NAD udajnym hrobom krala DAVIDA.

 nedaleko benediktinskej baziliky Usnutia Panny Marie.

Cenakolo - odvodene od lat.slova cena, znamena vecera.

 

Marek 14/12-15

Miestnost, kde Pan Jezis sluzil Poslednu veceru, vsak nie je znama a Biblia poskytuje malo dokazov na to, aby sa presne miesto mohlo urcit.

Sien,ktoru navstevuju turisti, je postavena v12.stor. a je mozne, ze sa skutocne priestory nachadzali nedaleko.

Predpoklada sa, ze miestnost Poslednej vecere je ta ista,kde sa apostoli schadzali po Nanebovzati Pana a kde na apostolov zostupil DUCH SVATY ako vysvetluju Skutky apostolov 1/13.

 

 

 

 

 

300 putnikov spieva

 

V tejto miestnosti  turisti si pripominaju aj tieto udalosti:

Pan Jezis umyval nohy apostolom,

 Pan Jezis sa zjavil po zmrtvychvstani

Stretnutia  apostolov po Nanebovzati Jezisa

Zvolenie sv.Matej za apostola

Zoslanie  Ducha svateho na apostolov

 

Horna sien alebo Cenakolo je velmi oblubenym miestom pre putnikov v Jeruzaleme na hore Sion.

Cenakolo je spojene s benediktinskym Chramom usnutia Panny Marie.

 

 

 

 

1 Hrob Davida

2 Cenakolo

3 Cenakolo

4 Miestnost zoslania Ducha svateho

 

Vrch Sion je jednou z najvyssich vyvysenin v Jeruzaleme

http://www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/

escurs/Ger/06escursEn.html

 

 

 

 

 

Dormitian Abbey with snow

 

 

 

Ježiš tak, ako je v nebi, je aj na zemi skutočne prítomný v Eucharistii:

so svojím Telom, so svojou Krvou, so svojou Dušou, so svojím Božstvom.

 

 

Svatostanok je Božské sídlo medzi nami.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

podla Marie Valtorty

(Jarka , 11. 8. 2015 13:27)

4. Juli 1943

Jezis vravi: Eucharistia je MOJA KRV a MOJE TELO. Ale premyslali ste nad tym, ze tato krv a toto telo sa vytvorilo z KRVI a MLIEKA MARIE?
... Maria toto telo zivila svojim materskym mliekom. Preto aj vy, ktori sa mnou zivote, pijete toto MATERSKE MLIEKO MARIE, z ktorej cerpala moja krv.
PANENSKE MLIEKO.
Ako len mozete sa stat tak lahko otrokmi hriechu,ked do vasho tela prudi moja KRV a toto NEPOSKVRNENE MLIEKO MARIE. A nemozete sa ocistit?
Ako mozete byt takymi,ked vo vas cirkuluje KRV VYKUPITELA a MLIEKO PANNY.
Ked prichadzate k mojmu stolu, to je tak, akoby ste prilozili svoje usta na preciste PRSIA NEBESKEJ MATKY.

Benedikt XV.

(Jarka, 20. 1. 2015 23:16)

Z detstva Pia X. sa spomína príhoda, keď ako malý chlapec Giuseppe Sarto sám chcel prijať
Kristovo telo, ale nemohol, lebo ešte nedovŕšil predpísaný vek 14 rokov. Keď prosil biskupa, aby
mu to predsa len dovolil, biskup mu povedal: „Keď raz budeš pápežom, môžeš to zmeniť.“ Stalo
sa…
Pápež Benedikt XV., nástupca svätého pápeža Pia X., vyzýva v roku 1916 počas prvej svetovej
vojny všetky deti Európy, aby v duchu dekrétu Quam Singulari obetovali svoje sväté prijímania za
pokoj: „Cez nevinnosť malých detí môžeme od veľkorysej dobroty nebeského Otca očakávať viac než
skutkami pokánia dospelých. Keď sa pozerám na vás, milé deti, vnímam všemocnú, uzdravujúcu silu
vašich modlitieb. Táto všemocná sila vám je daná v prvom rade vďaka vašej nevinnosti, ale aj kvôli
vašej detskej slabosti. Keď vám už vaša nevinnosť a slabosť dáva takú veľkú moc, o koľko viac moci
vám dá zvláštna a mimoriadna láska Pána Ježiša, ktorou vás on má rád! Preto som sa rozhodol, že
tak ako keď človek pri stroskotaní siaha po záchrannej do �
stredníctvom orodujúcej, všemocnej sily vašich detských modlitieb.

Pius X.

(Jarka, 20. 1. 2015 23:14)

Vo svojej knihe „Eucharistia“ píše prelát Robert Mäder o mimoriadnej udalosti
v živote pápeža Pia X. Raz, keď mal pápež za sebou namáhavý deň,
unavený si vložil hlavu do dlaní. A práve vtedy mal víziu budúcnosti. Keď sa z nej
prebral, začal písať dekrét o svätom prijímaní. Historicky je dosvedčené,
že o dekréte svätého prijímania „Quam Singulari“ povedal:
„Tento dokument mi vnukol sám Boh.“
Dňa 8. augusta 1910 zverejnil pápež Pius X., ktorý vošiel do povedomia ľudu ako pápež svätej
Eucharistie, dekrét o svätom prijímaní detí. Znížil vek detí, ktoré môžu prijať prvé sv. prijímanie
z dvanásť až štrnásť rokov na sedem. Napísal: „Rozhodujúci vek pre svätú spoveď a sväté prijímanie
je ten, keď dieťa začína samostatne myslieť.“
Bol presvedčený o tom, že pravá obnova Cirkvi bude možná len v sile svätej Eucharistie. Táto obnova
sa musí začať v srdciach detí. V dekréte sa píše:
„Nevinným deťom, ktoré držíme ďaleko od Krista, chýba akákoľvek potrava pre ich duchovný život,
čo má nezriedka za následok, že mládež bez akejkoľvek účinnej pomoci sa dostane do rôznych osídiel,
stratí čistotu a oddá sa hriechu. A to ešte predtým, než okúsila sväté tajomstvá... Nemôžme prehliad�
nuť, že strata prvotnej nevinnosti je veľmi poľutovaniahodná. Dalo by sa jej možno zabrániť, keby už
deti v ranom veku prijímali Eucharistiu

Eucharisticka adoracia

(Jarka, 16. 7. 2013 23:45)

Adorujuce duse su posadkou lasky okolo vsetkych svatostankov sveta. Su hradbou lasky okolo Jezisovej Bozskej pritomnosti.

Kazen papeza 17.6.2012

(Jarka, 9. 12. 2012 19:20)

Benedikt XVI.: Víťazstvo Božieho kráľovstva je isté


Na Námestí sv. Petra sa dnes napoludnie zišlo niekoľko tisíc pútnikov z celého sveta, aby sa spolu so Svätým Otcom spoločne pomodlili poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. sa im ešte predtým prihovoril z okna svojej pracovne:

Drahí bratia a sestry,
dnešná liturgia nám predstavuje dve Ježišove krátke podobenstvá. Jedno o semene, ktoré rastie samo a druhé o horčičnom zrnku (porov. Mk 4, 26-34). Prostredníctvom obrazov prevzatých z roľníckeho prostredia Pán predstavuje tajomstvo slova a Božieho kráľovstva a poukazuje na dôvod našej nádeje a nášho úsilia.

Prvé podobenstvo upriamuje pozornosť na dynamiku rozsievania. Semeno, ktoré je zasiate do zeme klíči a rastie bez ohľadu nato, či ten, kto ho zasadil spí alebo bdie. Človek seje s dôverou, že jeho práca nevyjde nazmar. To, čo hospodára každý deň povzbudzuje pri jeho práci je práve dôvera v silu semena a dobrú zem. Toto podobenstvo pripomína tajomstvo stvorenia a vykúpenia, pretože uvažuje a obdivuje Božiu stvoriteľskú činnosť a trpezlivo očakáva úrodu. Posledný zber úrody nám poukazuje na konečný Boží zásah na konci vekov, kedy sa v plnosti realizuje jeho kráľovstvo. Súčasnosť je časom rozsievania a vzrast semena zaisťuje Pán. Každý kresťan teda vie, že musí urobiť všetko to, čo je v jeho silách, ale konečný výsledok záleží na Bohu. Toto vedomie nás udržuje v každodennej nádeji, osobitne v ťažkých chvíľach. V tomto zmysle píše sv. Ignác z Loyoly: „Konaj tak, akoby všetko záležalo len od teba, ale modli sa tak, že v skutočnosti všetko záleží iba na Bohu“ (porov. Pedro de Ribadeneira, Vita di S. Ignazio di Loyola, Milano 1998).
Aj druhé podobenstvo používa obraz rozsievania. Tu však ide o konkrétne semeno, horčičné zrnko, ktoré sa považuje za najmenšie zo všetkých semien. Aj napriek tomu, že je tak maličké, je plné života. Z neho sa rodí klíčok, schopný preraziť zem, vyjsť na slnečné svetlo a rásť až do takých rozmerov, že „prerastie všetky byliny“ (porov. Mk 4,32). Slabosť je silou semena a vtom, keď pučí je jeho moc. Také je aj Božie kráľovstvo: ľudsky malá realita, ktorú tvoria tí, ktorí sú chudobní srdcom, tí, ktorí nedôverujú iba vo vlastné sily, ale v silu Božej lásky, tí ktorí sú bezvýznamní v očiach sveta; napriek tomu práve cez nich sa prejavuje Kristova sila a mení to, čo je zdanlivo bezvýznamné.
Obraz semena je Ježišovi obzvlášť blízky, pretože dobre vyjadruje tajomstvo Božieho kráľovstva. V oboch dnešných podobenstvách predstavuje „rast“ ale tiež „kontrast“. Vzrast, ktorý prichádza vďaka dynamizmu vloženému do samotného semena a kontrast, ktorý existuje medzi maličkým zrnkom a veľkosťou úrody, ktorá z neho vzíde. Odkaz je jasný: Božie kráľovstvo, aj keď vyžaduje našu spoluprácu, je predovšetkým Božím darom, je to milosť, ktorá predchádza človeka a jeho prácu. Naša zanedbateľná sila, ktorá je pred svetovými problémami v skutočnosti bezmocnosťou, ak sa vloží do Božej sily, nemusí sa báť prekážok, pretože Pánovo víťazstvo je isté. Je to zázrak Božej lásky, ktorý dáva klíčiť a rásť každému semienku dobra, kdekoľvek na zemi. Skúsenosť tohto zázraku lásky nás môže robiť optimistami aj napriek ťažkostiam, utrpeniam a zlu, s ktorým sa stretávame. Semeno klíči a rastie, pretože mu dáva vzrast Božia láska. Nech Panna Mária, ktorá ako „dobrá zem“ prijala semeno Slova, v nás posilní túto vieru a nádej