Choď na obsah Choď na menu
 


Medjugorje - vyzvy k modlitbe

5. 5. 2016

Modlite sa neustale, aby vas satan nemohol zneuzivat..5/88

Modlite sa, aby ste spoznali, ze ste moji... 5/88

Cesta lasky ... oslavujte Boha chvalospevom lasky  6/88

Boh ako kral - hlbiny duchovneho zivota 6/88 / Boh vykupitel/

Radost zo zivota :Modlite sa, aby vas zivot bol radostnym vdakyvzdavanim , ktore prudi z vasho srdca ak rieka radosti  8/88 / Boh Stvoritel /

Radost zo zivota: Bez prestania Bohu dakujte za vsetko, co mate ... 8/88 / Boh Stvoritel/

Svatost ak dar od Boha  9/88

 

Modlitba zasvatenia sa Srdcu Jezisovmu

Modlitba zasvatenia sa Neposkvrnenemu Srdcu Panny Marie

Modlite sa, aby ste pochopili velkost tohto posolstva. 10/88

Vytrvalou modlitbou privinte sa k mojmu Srdcu 10/88

 

Pozyvam vas k modlitbe, lebo v modlitbe sa stretavate s Bohom ... Dbajte, aby kazde stretnutie s Bohom v modlitbe bolo radostou so stretnutia sa s Bohom...urceny cas dna, aby sme sa mohli v pokoji a v pokore mohli modlit a stretnut sa s Bohom Storitelom  11/88

 

Pozývam vás k pokoju. Prežívajte pokoj vo svojich srdciach a vo svojom okolí, aby všetci spoznali pokoj, ktorý neprichádza od vás, ale od Boha. 12/88

 

Dnes vás pozývam na cestu svätosti. Modlite sa, aby ste pochopili krásu a veľkosť tejto cesty, kde sa vám všetkým zvláštnym spôsobom zjavuje Boh. Modlite sa, aby ste mohli byť otvorení všetkému, čo Boh koná skrze vás a aby ste vo svojom živote mohli Bohu ďakovať a tešiť sa zo všetkého, čo koná prostredníctvom každého jednotlivca. Žehnám vás 1/89

 

Dnes vás pozývam k modlitbe srdcom. V tomto čase milosti si želám, aby sa každý z vás zjednotil s Ježišom. Bez neprestajnej modlitby však nemôžete pochopiť krásu a veľkosť milosti, ktorú vám Boh ponúka. Preto, milé deti, po celý čas napĺňajte svoje srdce i tými najmenšími modlitbami! Ja som s vami a bez prestania bdiem nad každým srdcom, ktoré sa mi daruje 8/89

Pozývam vás, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Všetko, čo máte, má byť v Božích rukách, pretože iba tak budete mať v srdciach radosť. Milé deti, tešte sa všetkému, čo máte. Ďakujte Bohu, lebo všetko je pre vás Boží dar. Potom budete môcť v živote ďakovať za všetko a objavíte Boha vo všetkom, i v tom najmenšom kvietočku. Zakúsite veľkú radosť. Zakúsite Boha. 4/89

Pozývam vás, aby ste sa otvorili Bohu. Pozrite, milé deti, ako sa príroda otvára a dáva život i plody, tak aj ja vás pozývam, aby ste žili s Bohom a úplne sa mu odovzdali. Milé deti, ja som s vami a neustále vás chcem viesť do radosti života. Želám si, aby každý z vás našiel radosť a lásku, ktoré sa nachádzajú iba v Bohu a ktoré môže dať iba Boh. Boh od vás nežiada nič iné, iba vašu odovzdanosť. Preto sa, milé deti, vážne rozhodnite pre Boha, lebo všetko ostatné je pominuteľné. Iba Boh je nepominuteľný! Modlite sa, aby ste objavili veľkosť a radosť života, ktoré vám Boh dáva.5/89

....aby ste prežívali posolstvá, ktoré som vám dávala v uplynulých ôsmich rokoch. Tento čas je časom milosti a ja si želám, milé deti, aby Božia milosť bola pre každého jednotlivca veľká. 6/89    

 

TO BOLO PRVYCH OSEM ROKOV POSOLSTIEV

 

Obnova srdca - modlitba s Bohom v tichosti - kazdy den 7/89

Pra kazdeho z vas nech je modlitba zivot. .Modlitou ziskavate radost a pokoj. .Modlitbou ste bohatsi o Boziu milost

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Nech modlitba zavladne nad celym svetom.

Zvlášť vás pozývam, aby ste sa modlili za všetkých tých, čo sú ďaleko od Boha, aby sa obrátili. Potom budú vaše srdcia bohatšie, lebo Boh zavládne v srdciach všetkých ľudí.  8/89

RADOST Z DAROV OD BOHA : Dnes vás pozývam, aby ste Bohu ďakovali za všetky dary, ktoré ste dostali za svojho života. Aj za najmenší dar, ktorý ste pocítili. Ja ďakujem s vami a želám si, aby ste všetci pocítili radosť z darov a aby Boh bol pre každého z vás všetkým. Potom, milé deti, budete môcť neprestajne rásť na ceste svätosti. 9/89

Zasvatit cas Bohu :som s vami a chcem vás naučiť modliť sa srdcom. V modlitbe srdcom sa stretnete s Bohom. ..Modlite s, modlite sa, modlite sa.10/89

 

Pozývam vás tieto roky týmito posolstvami, ktoré vám dávam. Milé deti, posolstvami chcem vytvoriť vo vašich srdciach prekrásnu mozaiku, aby som každého z vás ako originálny obraz mohla venovať Bohu. Preto, milé deti, želám si, aby vaše rozhodnutia pred Bohom boli slobodné, veď on vám dal slobodu. Preto sa modlite, aby ste sa rozhodli bez akéhokoľvek satanského vplyvu iba pre Boha. Modlím sa za vás u Boha a žiadam vašu odovzdanosť Bohu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  11/89

Dnes vás osobitne žehnám svojím materinským požehnaním a prihováram sa za vás u Boha, aby vám dal dar obrátenia srdca. Roky vás volám a povzbudzujem k hlbokému duchovnému životu a jednoduchosti, a vy ste takí chladní. Preto, milé deti, prosím vás, prijmite s vážnosťou a prežívajte posolstvá, aby vaša duša nebola smutná, keď už nebudem viac medzi vami a keď už vás nebudem viac viesť ako neisté dieťa pri prvých krokoch. Preto, milé deti, každý deň čítajte posolstvá, ktoré som vám dala a uskutočňujte ich v živote! Milujem vás, a preto vás všetkých pozývam na cestu spásy s Bohom. 12/89