Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitby zasvatenia sa Panne Marii /Medjugorje/

1. 11. 2015
Litánie k Svätému Cyrilovi a Metodovi Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami . Svätá Trojica, jeden Bože, Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás. Muži apoštolského nadšenia, Ozdoby biskupov, Horliví šíritelia Kristovej viery, Učitelia blúdiacich pohanov, Vy, ktorí ste svojich kresťanov posilňovali slovom i príkladom, Vy, ktorí ste neohrozene hlásali Božie pravdy ľuďom, Vy, ktorí ste sa nedali nijakými vyhrážkami odstrašiť a zviesť k nevernosti, Vy, ktorí ste z lásky ku Kristovi trpezlivo znášali potupné pohanenie, Vy, ktorí ste pre svoju šľachetnú prácu boli Bohom oslávení, Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane. Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane. Od všetkého zlého, vysloboď nás, Pane. Od každého hriechu, Od ducha nesvornosti, Od krivého podozrievania a nerozvážneho posudzovania, Od všetkej pýchy a vlastného preceňovania, Skrze Tvoje moodlitby k Otcovi za svornosť všetkých veriacich, Skrze vyhlásenie Tvojho nového prikázania bratskej lásky, Skrze Tvoje utrpenie a smrť, Skrze Tvoje zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie, My hriešnici, prosíme Ťa, vyslyš nás. Aby sme nasledovali nebeské zmýšľanie a príklad svätého Cyrila a Metoda, Aby sme ako oni horlili za česť svätého náboženstva, Aby sme ako oni dávali prednosť večným veciam pred márnosťami tohto sveta, Aby sme sa ako oni láskavo starali o spasenie svojich blížnych, Aby sme aj my svojich blížnych slovom i príkladom povzbudzovali k dobrému, Aby sme sa nedali ničím na tomto svete odvrátiť od cesty Pána, Aby si ochraňoval Tvoju svätú Cirkev a jej Pastiera, Aby si všetkých blúdiacich priviedol naspäť do Cirkvi, Aby si nás podnietil prinášať obety za jedinú katolícku Cirkev, Aby si povolal nových kňazov do svojej vinice, Aby si nám daroval zdravie a ducha kajúcnosti, Aby si nám odpustil hriechy a daroval nám svätú lásku, Aby si nám udelil milosť vytrvalosti v dobrom, až do smrti, Aby si nás na príhovor svätého Cyrila a Metoda priviedol do nebeskej vlasti, Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. V. Pán ich miloval a zdobil ich. R. Rúchom slávy ich zaodel. V. Hľa, ja spasím svoj ľud zo zeme od východu slnka, až po jeho západ. R. A privediem ich i budú prebývať uprostred nebeského Jeruzalema. V. Naši svätí apoštoli, Cyril a Metod, vy ste našich predkov vyviedli z tmy pohanských bludov, na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti. Srdečne sa tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť. R. V poníženosti ďakujeme nebeskému Otcovi za nebeský dar kresťanstva, ktorý nám skrze vás udelil. Prihovárajte sa u Boha za nás nehodných potomkov, aby nás posilnil v tejto kresťansko-katolíckej viere, ktorú ste vy hlásali našim predkom, a tých bratov, ktorí sa neverne odtrhli od Cirkvi, milostivo naspäť priviedol do jej materinského lona. V. Svätí Cyril a Metod, slovenskí apoštoli, R. Orodujte za nás. V. Modlime sa. R. Všemohúci večný Bože, ktorý si nás skrze svojich svätých vyznávačov a biskupov Cyrila a Metoda, priviedol k jednote kresťanskej viery, daj, aby sme boli pripojení k spoločnosti tých, ktorých sviatok radostne oslavujeme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nihil obstat: Imprimatur: ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober cenzor biskup, gen. vikár Košice, 28.6.1995, číslo 1116/199 less - See more at: http://www.findncast.com/search.php?q=dary+uzdravovania+z%C3%A1zraky&type=All&safeSearch=strict#sthash.uCbv6qYY.dpuf
Litánie k Svätému Cyrilovi a Metodovi Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami . Svätá Trojica, jeden Bože, Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás. Muži apoštolského nadšenia, Ozdoby biskupov, Horliví šíritelia Kristovej viery, Učitelia blúdiacich pohanov, Vy, ktorí ste svojich kresťanov posilňovali slovom i príkladom, Vy, ktorí ste neohrozene hlásali Božie pravdy ľuďom, Vy, ktorí ste sa nedali nijakými vyhrážkami odstrašiť a zviesť k nevernosti, Vy, ktorí ste z lásky ku Kristovi trpezlivo znášali potupné pohanenie, Vy, ktorí ste pre svoju šľachetnú prácu boli Bohom oslávení, Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane. Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane. Od všetkého zlého, vysloboď nás, Pane. Od každého hriechu, Od ducha nesvornosti, Od krivého podozrievania a nerozvážneho posudzovania, Od všetkej pýchy a vlastného preceňovania, Skrze Tvoje moodlitby k Otcovi za svornosť všetkých veriacich, Skrze vyhlásenie Tvojho nového prikázania bratskej lásky, Skrze Tvoje utrpenie a smrť, Skrze Tvoje zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie, My hriešnici, prosíme Ťa, vyslyš nás. Aby sme nasledovali nebeské zmýšľanie a príklad svätého Cyrila a Metoda, Aby sme ako oni horlili za česť svätého náboženstva, Aby sme ako oni dávali prednosť večným veciam pred márnosťami tohto sveta, Aby sme sa ako oni láskavo starali o spasenie svojich blížnych, Aby sme aj my svojich blížnych slovom i príkladom povzbudzovali k dobrému, Aby sme sa nedali ničím na tomto svete odvrátiť od cesty Pána, Aby si ochraňoval Tvoju svätú Cirkev a jej Pastiera, Aby si všetkých blúdiacich priviedol naspäť do Cirkvi, Aby si nás podnietil prinášať obety za jedinú katolícku Cirkev, Aby si povolal nových kňazov do svojej vinice, Aby si nám daroval zdravie a ducha kajúcnosti, Aby si nám odpustil hriechy a daroval nám svätú lásku, Aby si nám udelil milosť vytrvalosti v dobrom, až do smrti, Aby si nás na príhovor svätého Cyrila a Metoda priviedol do nebeskej vlasti, Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. V. Pán ich miloval a zdobil ich. R. Rúchom slávy ich zaodel. V. Hľa, ja spasím svoj ľud zo zeme od východu slnka, až po jeho západ. R. A privediem ich i budú prebývať uprostred nebeského Jeruzalema. V. Naši svätí apoštoli, Cyril a Metod, vy ste našich predkov vyviedli z tmy pohanských bludov, na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti. Srdečne sa tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť. R. V poníženosti ďakujeme nebeskému Otcovi za nebeský dar kresťanstva, ktorý nám skrze vás udelil. Prihovárajte sa u Boha za nás nehodných potomkov, aby nás posilnil v tejto kresťansko-katolíckej viere, ktorú ste vy hlásali našim predkom, a tých bratov, ktorí sa neverne odtrhli od Cirkvi, milostivo naspäť priviedol do jej materinského lona. V. Svätí Cyril a Metod, slovenskí apoštoli, R. Orodujte za nás. V. Modlime sa. R. Všemohúci večný Bože, ktorý si nás skrze svojich svätých vyznávačov a biskupov Cyrila a Metoda, priviedol k jednote kresťanskej viery, daj, aby sme boli pripojení k spoločnosti tých, ktorých sviatok radostne oslavujeme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nihil obstat: Imprimatur: ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober cenzor biskup, gen. vikár Košice, 28.6.1995, číslo 1116/199 less - See more at: http://www.findncast.com/search.php?q=dary+uzdravovania+z%C3%A1zraky&type=All&safeSearch=strict#sthash.uCbv6qYY.dpuf
Litánie k Svätému Cyrilovi a Metodovi Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami . Svätá Trojica, jeden Bože, Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás. Muži apoštolského nadšenia, Ozdoby biskupov, Horliví šíritelia Kristovej viery, Učitelia blúdiacich pohanov, Vy, ktorí ste svojich kresťanov posilňovali slovom i príkladom, Vy, ktorí ste neohrozene hlásali Božie pravdy ľuďom, Vy, ktorí ste sa nedali nijakými vyhrážkami odstrašiť a zviesť k nevernosti, Vy, ktorí ste z lásky ku Kristovi trpezlivo znášali potupné pohanenie, Vy, ktorí ste pre svoju šľachetnú prácu boli Bohom oslávení, Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane. Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane. Od všetkého zlého, vysloboď nás, Pane. Od každého hriechu, Od ducha nesvornosti, Od krivého podozrievania a nerozvážneho posudzovania, Od všetkej pýchy a vlastného preceňovania, Skrze Tvoje moodlitby k Otcovi za svornosť všetkých veriacich, Skrze vyhlásenie Tvojho nového prikázania bratskej lásky, Skrze Tvoje utrpenie a smrť, Skrze Tvoje zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie, My hriešnici, prosíme Ťa, vyslyš nás. Aby sme nasledovali nebeské zmýšľanie a príklad svätého Cyrila a Metoda, Aby sme ako oni horlili za česť svätého náboženstva, Aby sme ako oni dávali prednosť večným veciam pred márnosťami tohto sveta, Aby sme sa ako oni láskavo starali o spasenie svojich blížnych, Aby sme aj my svojich blížnych slovom i príkladom povzbudzovali k dobrému, Aby sme sa nedali ničím na tomto svete odvrátiť od cesty Pána, Aby si ochraňoval Tvoju svätú Cirkev a jej Pastiera, Aby si všetkých blúdiacich priviedol naspäť do Cirkvi, Aby si nás podnietil prinášať obety za jedinú katolícku Cirkev, Aby si povolal nových kňazov do svojej vinice, Aby si nám daroval zdravie a ducha kajúcnosti, Aby si nám odpustil hriechy a daroval nám svätú lásku, Aby si nám udelil milosť vytrvalosti v dobrom, až do smrti, Aby si nás na príhovor svätého Cyrila a Metoda priviedol do nebeskej vlasti, Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. V. Pán ich miloval a zdobil ich. R. Rúchom slávy ich zaodel. V. Hľa, ja spasím svoj ľud zo zeme od východu slnka, až po jeho západ. R. A privediem ich i budú prebývať uprostred nebeského Jeruzalema. V. Naši svätí apoštoli, Cyril a Metod, vy ste našich predkov vyviedli z tmy pohanských bludov, na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti. Srdečne sa tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť. R. V poníženosti ďakujeme nebeskému Otcovi za nebeský dar kresťanstva, ktorý nám skrze vás udelil. Prihovárajte sa u Boha za nás nehodných potomkov, aby nás posilnil v tejto kresťansko-katolíckej viere, ktorú ste vy hlásali našim predkom, a tých bratov, ktorí sa neverne odtrhli od Cirkvi, milostivo naspäť priviedol do jej materinského lona. V. Svätí Cyril a Metod, slovenskí apoštoli, R. Orodujte za nás. V. Modlime sa. R. Všemohúci večný Bože, ktorý si nás skrze svojich svätých vyznávačov a biskupov Cyrila a Metoda, priviedol k jednote kresťanskej viery, daj, aby sme boli pripojení k spoločnosti tých, ktorých sviatok radostne oslavujeme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nihil obstat: Imprimatur: ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober cenzor biskup, gen. vikár Košice, 28.6.1995, číslo 1116/199 less - See more at: http://www.findncast.com/search.php?q=dary+uzdravovania+z%C3%A1zraky&type=All&safeSearch=strict#sthash.uCbv6qYY.dpuf
Litánie k Svätému Cyrilovi a Metodovi Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami . Svätá Trojica, jeden Bože, Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás. Muži apoštolského nadšenia, Ozdoby biskupov, Horliví šíritelia Kristovej viery, Učitelia blúdiacich pohanov, Vy, ktorí ste svojich kresťanov posilňovali slovom i príkladom, Vy, ktorí ste neohrozene hlásali Božie pravdy ľuďom, Vy, ktorí ste sa nedali nijakými vyhrážkami odstrašiť a zviesť k nevernosti, Vy, ktorí ste z lásky ku Kristovi trpezlivo znášali potupné pohanenie, Vy, ktorí ste pre svoju šľachetnú prácu boli Bohom oslávení, Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane. Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane. Od všetkého zlého, vysloboď nás, Pane. Od každého hriechu, Od ducha nesvornosti, Od krivého podozrievania a nerozvážneho posudzovania, Od všetkej pýchy a vlastného preceňovania, Skrze Tvoje moodlitby k Otcovi za svornosť všetkých veriacich, Skrze vyhlásenie Tvojho nového prikázania bratskej lásky, Skrze Tvoje utrpenie a smrť, Skrze Tvoje zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie, My hriešnici, prosíme Ťa, vyslyš nás. Aby sme nasledovali nebeské zmýšľanie a príklad svätého Cyrila a Metoda, Aby sme ako oni horlili za česť svätého náboženstva, Aby sme ako oni dávali prednosť večným veciam pred márnosťami tohto sveta, Aby sme sa ako oni láskavo starali o spasenie svojich blížnych, Aby sme aj my svojich blížnych slovom i príkladom povzbudzovali k dobrému, Aby sme sa nedali ničím na tomto svete odvrátiť od cesty Pána, Aby si ochraňoval Tvoju svätú Cirkev a jej Pastiera, Aby si všetkých blúdiacich priviedol naspäť do Cirkvi, Aby si nás podnietil prinášať obety za jedinú katolícku Cirkev, Aby si povolal nových kňazov do svojej vinice, Aby si nám daroval zdravie a ducha kajúcnosti, Aby si nám odpustil hriechy a daroval nám svätú lásku, Aby si nám udelil milosť vytrvalosti v dobrom, až do smrti, Aby si nás na príhovor svätého Cyrila a Metoda priviedol do nebeskej vlasti, Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. V. Pán ich miloval a zdobil ich. R. Rúchom slávy ich zaodel. V. Hľa, ja spasím svoj ľud zo zeme od východu slnka, až po jeho západ. R. A privediem ich i budú prebývať uprostred nebeského Jeruzalema. V. Naši svätí apoštoli, Cyril a Metod, vy ste našich predkov vyviedli z tmy pohanských bludov, na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti. Srdečne sa tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť. R. V poníženosti ďakujeme nebeskému Otcovi za nebeský dar kresťanstva, ktorý nám skrze vás udelil. Prihovárajte sa u Boha za nás nehodných potomkov, aby nás posilnil v tejto kresťansko-katolíckej viere, ktorú ste vy hlásali našim predkom, a tých bratov, ktorí sa neverne odtrhli od Cirkvi, milostivo naspäť priviedol do jej materinského lona. V. Svätí Cyril a Metod, slovenskí apoštoli, R. Orodujte za nás. V. Modlime sa. R. Všemohúci večný Bože, ktorý si nás skrze svojich svätých vyznávačov a biskupov Cyrila a Metoda, priviedol k jednote kresťanskej viery, daj, aby sme boli pripojení k spoločnosti tých, ktorých sviatok radostne oslavujeme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nihil obstat: Imprimatur: ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober cenzor biskup, gen. vikár Košice, 28.6.1995, číslo 1116/199 less - See more at: http://www.findncast.com/search.php?q=dary+uzdravovania+z%C3%A1zraky&type=All&safeSearch=strict#sthash.uCbv6qYY.dpuf

Maria, Matka  moja, zasväcujem sa Tvojmu Neposkvrnenemu Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem,
Matka,že tí, ktorých ochraňuješ, su v bezpečí, a preto sa odovzdávam
Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.“

Zasvěcující modlitba SRDCI PANNY MARIE:


Ó, Najdrahšie Srdce Márie,plné dobroty,ukáž svoju lásku k nám. Tvojho
srdca plameň, ó, Mária, nech zostúpi na všetkých ľudí. Nesmierne ťa
milujeme. Vštep do našich sŕdc pravú lásku, aby sme túžili po tebe. Ó,
Mária dobrotivá a pokorná srdcom, spomeň si na nás,keď hrešíme. Ty
vieš, že všetci ľudia hriešia. Ó,daj, aby sme prostrednictvom tvojho
najčistejšieho a materinského Srdca boli uzdravení od každej bolesti
duše. Ó,daj, aby sme mohli vidieť dobrotu tvojho materinského Srdca a
aby sme sa prostrednictvom plameňa Tvojho srdca obrátili. Amen.“

Zasvěcující modlitba k SRDCI JEŽÍŠOVU:

Ó,Ježišu,vieme,že si bol milostivý a že si za nás dal svoje Srdce. Je
korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi. Ó,vieme,že nás aj dnes
prosíš aby sme odpadli. Ježišu,spomeň si na nás,keď zhrešíme. Daj,aby
sme sa všetci milovali. Nech vymizne, nenávisť medzi ľuďmi. Prejav nám
svoju lásku. Vsetci ťa milujeme a túžime po tom,aby si nás svojím
pastierskym Srdcom ochraňoval pred hriechom. Príď do každého
srdca,Ježišu! Klop,klop na naše srdcia! Bud trpezlivý a neúnavný.
Stále sme uzavretí, lebo sme ešte dobre nepochopili tvoju lásku. Klop
neustále a daj, ó, dobrý Ježišu, aby sme ti otvorili srdce aspoň
vtedy, keď si spomenieme na tvoje útrpenie obetované za nás. Amen.

Zasvěcující modlitba Matce dobroty, lásky a milosrdenství (k Panně Marii) 

„Ó matka moja, Matka dobroty, lásky a milosrdenstva, nesmierne ťa
milujem a nedávam sa ti. Svojou dobrotou, láskou a milostou ma
zachráň. Chcem byť tvoja. Nekonečné ta milujem a prosím ta,aby si ma
ochraňovala. Zo srdca ta prosím, Matka dobrotivá, daj mi svoju
dobrotu,aby som ňou ziskala nebo. Prosím ta o svoju nekonečnú lásku,
daj mi milosti, aby som mohla každého tak milovať, ako si ty milovala
Ježiša Krista. Prosím ta tiež o milosť, aby som mala porozumenie pre
teba. Úplne sa ti odovzdávam a želám si,aby si bola so mnou na každom
kroku, veď ty si plná milosti. A chcem,aby si nikdy nezabudla na tieto
milosti. A keby som ich stratila, prosím ta, trať mi ich. Amen.“