Choď na obsah Choď na menu
 


Posolstva Litmanova 1991-1995

5. 5. 2016

 

Posolstvá Panny Márie z LITMANOVEJ

 

5. august 1990

 

Bol prvým dňom, keď sa Ivetka Korčáková (11-ročná), Katka (12) a Miťko (9) Češelkovci z Litmanovej vybrali do hory. Šli zbierať čučoriedky a opekať slaninu. V poobedňajších hodinách, keď sa v dedine konala sv. omša, počuli v blízkosti miesta, kde kládli oheň, praskanie. Praskanie slablo, inokedy silnelo. Odišli do senníka (majdan), kde si ľahli na posteľ, lebo boli unavení. Vtom Katka počula, akoby niekto vonku chodil okolo senníka. Skríkla na Ivetku, aby zatvorila dvere, pretože sa bojí. Zatvorili teda dvere, ale zasa počuli, akoby niekto na dvere hádzal plechovku. Zvuky boli čoraz silnejšie a deti sa stále báli. Búchanie zosilnelo, ako keď niekto spustí zo skaly veľa dreva (podľa slov detí). Boli vystrašené. Vtom sa ozval Miťko: "Pomodlime sa, lebo otec duchovný hovoril na náboženstve, že keď sa bojíme, máme sa modliť."

Pomodlili sa trikrát Otčenáš, Zdravas, Zlatý otčenáš (gréckokatolícky) k anjelovi strážcovi, lebo to bolo všetko, čo vedeli. Miťko sa modlil ešte ďalej, keď Ivetka vyslovila prvýkrát svoju "strelnú" modlitbu: "Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť!" Začali sa medzi sebou rozprávať o tom, že Katka začne chodiť na náboženstvo, do kostola a že pôjde na sv. spoveď. V strede izbičky zrazu zažiarilo svetlo a v ňom sa zjavila Panna Mária. Videli, ako si sadla na lavičku a počúvala ich. Deti začali ľutovať svoje previnenia a sľubovali, že budú chodiť do kostola. O Panne Márii však nepadlo ani slovo, pretože si mysleli, že majú od strachu vidiny. Nakoniec Katka povedala:
"Iveta, nevidíš niečo na lavičke?"

"Vidím Pannu Máriu" - odpovedala Ivetka.

"Aj ja Ju vidím" - hovorí Katka.

Dievčatá si Ju navzájom opísali a všetko sa zhodovalo. Deti sa rozhodli, že celý týždeň budú chodiť do kostola. Keď zistili, že je už veľa hodín, pobrali sa domov. Panna Mária ich mlčky sprevádzala asi dva kroky za nimi. Pri kríži blízko dediny si kľakla a prežehnala sa. V dedine medzi domami sa začala strácať. Mala oblečené biele šaty, modrý plášť, modrý priesvitný závoj, na hlave korunu a v rukách ruženec. Zdalo sa, akoby sa stále potichu modlila. Vystrašené deti prišli domov a všetko povedali rodičom. Nikto im neveril. Keď to oznámili pánovi farárovi, zakázal im to rozširovať.

Koncom augusta dievčatá opäť vyšli na horu, kde sa im v majdane po modlitbách Panna Mária opäť zjavila. Kotva

 

1. október 1990

 

Obidve dievčatá videli Pannu Máriu. Ivetka jasne, Katka hmlisto. Kotva

 

2. október 1990

 

Na hore Zvir bola iba Katka a Ivetka. Oznámili: "Videli sme Pannu - bola veľmi veselá. Povedala nám, že počas celého októbra Ju neuvidíme, lebo sa bude modliť za obrátenie hriešnikov. Panna Mária prosila, aby sa sem chodievali modliť sv. ruženec ľudia z celého Slovenska, lebo Ona je tu vždy prítomná. Potom nás sprevádzala cestou domov." Kotva

 

1. novembra 1990

 

Na hore bola iba Ivetka. Videla Pannu Máriu vynárať sa z hmly, skromne oblečenú a bosú. Na požiadanie miestneho kňaza sa Ivetka spýtala Panny Márie na dôvod zjavení a čo si od nich žiada. Panna Mária odpovedala:
"Chcem vám odovzdať posolstvo pri svätej omši,

ktorá by sa tu mala konať.

Na prijatie tohto posolstva by ste mali byť prítomné obidve s čistým srdcom..." Kotva

 

4. november 1990

 

Obidve dievčatá videli Pannu Máriu vynárať sa z hmly. Povedala im, že by bola rada, keby sv. omša bola slúžená na počesť Jej Nepoškvrneného Srdca. V izbičke senníka bolo mnoho ľudí a dievčatám prišlo zle. Odišli sa umyť k studničke a opäť si kľakli na pôvodné miesto. Znovu uvideli Pannu Máriu, ale len slabo. Panna Mária im povedala:
"
Preto ma tak slabo vidíte,

lebo máte srdcia poškvrnené hriechom.

Nech si ľudia berú vodu zo studničky, Ja sama som ju požehnala."

Potom kázala dievčatám, aby sa pozreli na tváre okolostojacich ľudí a ukázala im, ako ich Ona vidí. Keď tak urobili, videli, že všetci ľudia mali špinavé tváre na rozdiel od Panny Márie, ktorá žiarila čistotou. Bolo to po prvom piatku v mesiaci, keď ľudia chodia väčšinou na spoveď, aby sa očistili. Panna Mária akoby chcela ukázať, že sa nedokonale spovedajú. Potom sa dievčatám stratila. Kotva

 

11. november 1990

 

Na hore Zvir bola slúžená sv. omša. Po nej sa dievčatám zjavila Panna Mária a povedala, aby pri prijatí Jej posolstva zostali v miestnosti iba kňazi. Potom povedala:

"Nemôžem sa pozerať na hriechy Slovenska.

Moje deti majú príliš veľa všetkého,

a preto si nectia môjho Syna, ani mňa

Môj Syn zošle na Slovensko pohromu.

Ale ak sa ľudia obrátia a začnú sa vrúcne modliť,

bude sa pohroma odďaľovať".

 

 

Panna Mária bola smutná a dodala:

"Toto posolstvo rozširujte po celom Slovensku a

prosím, aby sa celé Slovensko chodilo modliť na horu,

ktorú som Ja posvätila." Kotva

 

18. november 1990

 

Ivetka a Katka videli Pannu Máriu s malým Ježiškom na rukách. Ježiško veľmi plakal. Panna Mária povedala:
"Tento národ nie je ochotný obetovať

sa tak ako sa Ježiš obetoval aj za tento národ."

Panna Mária zopakovala predchádzajúce posolstvo dodala:

"Ľudia majú všetkého mnoho a kvôli hmote sú ochotní aj zabíjať.

Veď Ježiš učil, že sa máme navzájom mať radi a

že si máme všetci všetko odpustiť.

Toto posolstvo rozširujte po celom Slovensku."
Nakoniec Panna Mária povedala,

či ešte nedala dostatočne najavo,

že Jej príchod nie je lož, ale pravda - keď sa na Zvir nechodí viac ľudí modliť. Kotva

 

21. november 1990

 

Panna Mária sa zjavila celá v bielom. V rukách držala biely ruženec.

Zopakovala druhé varovanie,

že Ježiš sa obetoval za národ a učil,

že ľudia sa majú mať navzájom radi a odpúšťať si

. Ale na Slovensku to tak nie je.

Ľudia sa ženu len za materiálnymi hodnotami na úkor blížnych.

Panna Mária povedala, že ešte stále je prítomných veľmi málo ľudí. Kotva

 

25. november 1990

 

Ivetka hovorí: "Videli sme Pannu Máriu vynárať sa z hmly, neskôr už jasne, oblečenú v modrom, s modrým ružencom v rukách. Jej pohľad bol milý. Dala nám odkaz pre duchovného otca, aby sa v nedeľu konala na hore svätá omša. Nech pozve kňazov zo všetkých farností a aby boli bez strachu, že k tomu im pomôže Duch Svätý. Panna Mária povedala, aby svätá omša bola konaná na počesť Jej a Jej Syna, a poďakovala sa nám za to." Kotva

 

2. december 1990

 

Katka a Ivetka hovoria: "Po skončení modlitby "Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť", videli sme vynárať sa z hmly obrysy postavy, tvár, korunu, šaty. Panna Mária bola oblečená v bielom, mala šaty so zlatým lemovaním a priesvitný závoj. Spýtali sme sa Jej, ako sa volá. Tá krásna žena nám povedala:

"Ja som Nepoškvrnená Čistota."

Na otázku, odkiaľ prišla, sme dostali odpoveď:

"Ja prichádzam z Neba."

Ďalej dodala:

"V sobotu bude môj sviatok (8. decembra, Nepoškvrneného Počatia Panny Márie). Bola by som rada, keby sem ľudia prišli a túto púť zasvätili môjmu Synovi."

Počas otázok sa Panna Mária usmievala. Potom povedala, aby sme zopakovali posolstvo, lebo prišlo mnoho nových ľudí, ktorí ho ešte nepoznajú a znova odporúčala modliť sa svätý ruženec. Nakoniec sme prosili Pannu Máriu o vyliečenie chorých a ich príbuzných. Panna Mária odpovedala:

"Na uzdravenie z telesnej i duševnej choroby

je potrebné denne sa modliť celý svätý ruženec

(radostný, bolestný i slávnostný),

postiť sa v stredu aj v piatok a piť vodu z prameňa na hore.

Príčinou každej choroby je hriech."

Potom dodala, že chorí budú uzdravení, ale nie všetci. Kotva

 

8. december 1990

 

Katka a Ivetka: "Videli sme Pannu Máriu vynárať sa z hmly podobe sediacej postavy. Bola oblečená v bielom a mala biely závoj. V zopätých rukách držala bielu ľaliu, znak čistoty. Pozerala sa na nás šťastným pohľadom. Boli sme z toho nadšené. Prehovorila k nám slovami:

"Svätú omšu, o ktorú som už raz prosila - teraz žiadam. Nech je tu na mojom obľúbenom mieste v deň narodenia môjho Syna, aby tu ľudia prijali Telo a Krv Ježiša Krista."

Pýtali sme sa Jej, ako tam budeme chodiť, keď príde sneh a mráz. pretože tu bývajú kruté zimy. Panna Mária odpovedala:
"Nebojte sa ani snehu, ani mrazu a vetra, a príďte ku Mne. Veď Ja som ešte nikomu neublížila, len pomohla."
Povedali sme Jej, že ľudia nám nechcú veriť, že sa nám tak často zjavuje. Panna Mária na to odpovedala:
"Zjavím sa toľkokrát, koľko to bude potrebné."
Kotva

 

9. december 1990

 

Ivetka: "Pomodlili sme sa všetky modlitby ako obvykle a hneď na to sa nám ukázala silná žiara, v ktorej sme videli obrysy Panny Márie. Celá žiarila, ale najviac žiarila Jej koruna. Mala roztvorenú náruč, a z rúk Jej žiarilo jasné svetlo. Spýtala som sa Jej, či by neurobila nejaký viditeľný zázrak, aby nám ľudia verili a prichádzali sa sem modliť sv. ruženec. Panna Mária zvážnela a odpovedala:

"Zázrak príde v pravý čas."


Potom v tej krásnej žiare odišla. Kotva

 

16. december 1990

 

Ivetka: "Nakoľko sa duchovný otec kázal spýtať, spýtala som sa na začiatku, čo by mali ľudia robiť, aby boli sviatky Vianoc radostné, aby sa prežili v šťastí. Panna Mária povedala:

"Na to všetko je potrebné, aby všetci ľudia vykonali pokánie a aby sa modlili svätý ruženec. To im bude zárukou prežitia krásnych a radostných sviatkov."

Keď Panna Mária hovorila o pokání, ukázala rukou na srdce. Kotva

 

23. december 1990

 

Ivetka: "Videli sme Pannu Máriu, a povedala nám, že za krátky čas príde viditeľné znamenie. Pýtali sme sa Jej, prečo vždy odporúča modliť sa sv. ruženec. Odpovedala:

"Ja som Nepoškvrnená Čistota, ale aj Kráľovná svätého ruženca. Kto sa modlí ruženec, vyprosuje si zároveň všetky potrebné milosti." Kotva

 

24. december 1990

 

Dievčatá prosili Pannu Máriu o požehnanie pre kňazov. Ona sa iba usmiala a akoby prikývla na znak toho, že ich bude ochraňovať. Potom im povedala:

"Na narodenie môjho Syna nech majú ľudia čisté srdcia, aby v nich mohol Ježiško prebývať, a aby Ho mohli počas týchto sviatkov prijímať do čistých sŕdc." Kotva

 

25. december 1990

 

Sviatok narodenia Ježiša Krista

Ivetka: "Chceli sme sa opýtať Panny Márie, či nás má rada, ale nevedeli sme, ako na to. Ona to však vedela aj bez otázky a odpovedala nám sama:

"Mám rada všetkých ľudí, ktorí sa modlia ruženec, ale aj tých, ktorí ma urážajú."

Povedala, aby sme ešte zopakovali to, čo povedala na Štedrý večer a dodala:

"Nie je podstatné, aby ste mali plné stoly. Nie preto sa Ježiško narodil v chudobnej maštali, ale podstatné je to, aby ste mali u Boha mnoho dobrých skutkov." Kotva

 

26. december 1990

 

Panna Mária dievčatkám povedala:

"Víchrica, ktorá bola včera večer bola skúškou, či ľudia prídu na horu, či pamätajú na predchádzajúce posolstvo, keď som im povedala, aby sa nebáli snehu, ani mrazu a vetra a prišli ku mne. Veď som ešte nikomu neublížila, len pomohla." Kotva

 

30. december 1990

 

Dievčatá sa spýtali Panny Márie, čo by si priala. Odpovedala:

"Dajte urobiť medailóniky, na ktorých bude na jednej strane moje meno, ktoré som vám povedala, ale len začiatočné písmená. Pod ním moje Nepoškvrnené žiariace Srdce a biela ľalia - znak mojej čistoty. Na druhej strane nech som Ja s mojim Synom v náručí. Tie nech nosia len tí ľudia, ktorí majú úctu ku Mne a ku môjmu Synovi. Kto bude nosiť tento medailón, ctiť moju čistotu a vzývať moje meno - Nepoškvrnená Čistota, tomu vždy pomôžem, keď ma poprosí o pomoc."

Dievčatá potom prosili o požehnanie sv. Cirkvi a všetkých rehoľných sestričiek. Panna Mária nič nepovedala, iba sa milo usmiala.

 

1. január 1991

 

"Moje drahé deti!

Všetkých vás požehnávam a bola by som rada, keby ste v novom roku mali pevnú vieru, čisté srdcia a milovali Mňa a môjho Syna, pretože môj Syn je tá pravá cesta."

Keď Panna Mária povie "Moje deti", má na mysli všetkých ľudí. Kotva

 

6. január 1991

 

Panna Mária sa zjavila dievčatám celá v bielom, nemala korunu, ani ruženec. Povedala:

"Bola by som rada, keby ste zasvätili dnešný deň Svätej Trojici a obetovali Jej všetky skutky."

Na otázku, čo by si priala od rehoľných sestričiek povedala:

"Aby boli čisté a svoje modlitby svätého ruženca obetovali za hriešnikov." Kotva

 

 

 

 

13. január 1991

Ivetka: "Panna Mária nám poďakovala. Spýtali sme sa Jej, či aj ostatné studničky na hore sú požehnané, pretože je tu mnoho ľudí a nestačia si nabrať vody. Panna Mária nám povedala:

"Mojím príchodom je požehnaná celá hora." Kotva

 

20. január 1991

 

Panna Mária dievčatám opäť poďakovala. Bola zvlášť smutná. Povedala:

"Je mi ľúto, že sa moje deti navzájom vraždia, hoci Ja som vaša milujúca Matka, Matka všetkých ľudí. Táto katastrofa v Perzskom zálive vôbec nie je vôľa Božia, pretože nad svetom vládne už niekoľko rokov diabol. Ak budete, deti moje, očakávať katastrofu, tak príde. Ale ak sa tomu vzopriete, odhodláte sa a úplne sa oddáte do Božích rúk a budete sa modliť "Staň sa vôľa Božia!", tak vás nešťastie obíde, pretože Ja prídem v pravý čas.

Som vaša milovaná Matka a svojim drahým deťom radím, aby v tejto dobe nosili na sebe posvätené veci a diabol nebude mať nad vami takú veľkú moc." Kotva

 

27. január 1991

 

Ivetka: "Dnes, keď sme videli Pannu Máriu, opäť bola smutná. Povedala nám, aby sme zopakovali posolstvo z predchádzajúcej nedele a poprosila:

"Pomodlite sa za moje trpiace deti Otčenáš, Zdravas, Sláva a Verím."

Myslela tým ľudí v Perzskom zálive. Potom dodala:

"Urobíte mi radosť, keď budete spievať pesničky o Mne a mojom Synovi." Kotva

 

2. február 1991

 

Panna Mária povedala Ivetke:

"Možno vieš, moje drahé dieťa, že dnes je môj sviatok. Dnes sú moje štedré ruky preplnené darmi. Dnes sa stanú mnohé zázraky, hriešnici sa obrátia, bohatí zistia, že im nezáleží na hmotnom bohatstve, ale že bohatí sú tí, ktorí majú duchovné bohatstvo. A tí, ktorí v srdciach pyšne zmýšľajú, zistia, že sa vlastne nemajú čím chváliť. Toto vám hovorí vaša milujúca Matka." Kotva

 

3. február 1991

 

Ivetka: "Ľudia mi dali ružence a zázračné medaily, na posvätenie. Pred zjavením sme ich poukladali na lavičku, no prv, než som stihla o to poprosiť, Panna Mária mi povedala:

"Ivetka, viem, čo si žiadaš."

A rukou požehnala predložené veci. Potom povedala:

"Ja budem stále pri vás, ale len ten pocíti moju prítomnosť, koho modlitby vychádzajú z čistého srdca a sú úprimné. Ja som vaša Kráľovná a zároveň milujúca Matka, a chcela by som, aby moje deti šli po tej istej ceste, ako som kráčala Ja - po ceste poslušnosti a zbožnosti.

Mojimi deťmi sú všetci, aj tí, čo ma nenávidia. Preto prosím svojho Syna za nich. Prosím o to, aby hriešnici nikdy nepoznali, čo je hriech, a tí, čo ma nenávidia, aby nepoznali nenávisť a nelásku. Pretože Ježiš má rád každého človeka."

Panna Mária bola šťastná, že prišlo mnoho ľudí. Kotva

 

10. február 1991

 

Ivetka: "Dnes nám Panna Mária povedala, že by bola rada, keby deti počas tohto pôstneho obdobia premýšľali nad bolesťou a utrpením Jej jednorodeného Syna. Panna Mária dodala:

"Niektoré moje deti si pletú pojmy, pretože viac záleží na čistote ľudskej duše, ako na zmene oblečenia alebo na nejedení mäsitých pokrmov." Kotva

 

17. február 1991

 

Podľa svedectva Ivetky bola Panna Mária veľmi smutná. Mala čierne šaty a čierny závoj, v rukách držala drevený ruženec. Povedala:

"Deti moje, prosím vás o pokánie. Uvedomte si, že máte jedného Otca a jednu Matku, ktorá na vás čaká v Nebi. Matka by sa mala zo svojich detí tešiť, ale Ja musím nad vami plakať, pretože blúdite v hriechu."
Dievčatá nikdy predtým nepočuli o Turzovke, no niekto ich poprosil, aby sa na ňu Panny Márie spýtali. Ona odpovedala:
"Želám si, aby bol na Turzovke postavený kostol."
Kotva

 

24. február 1991

 

Panna Mária bola oblečená v bordových šatách, závoji a plášti a mala čierny pás. Povedala:

"Modlitba je veľká zbraň, ktorou si možno čokoľvek vydobyť, no len ak vychádza z čistého a úprimného srdca. Niektorí ľudia si Pána Boha predstavujú ako sudcu, no nie je tomu tak, lebo On je dobrý, a milosrdný Otec Neba i Zeme."

Ivetka: "Spýtala som sa, prečo bola Panna Mária v minulú nedeľu oblečená v čiernom. Odpovedala, že v Perzskom zálive, kde je teraz vojna, idú skoro všetky duše do zatratenia a Ona počuje ich strašné výkriky od bolesti." Kotva

 

3. marec 1991

 

"Moje drahé deti!

Prichádzam preto, lebo mojich najbližších, ktorých si od počiatku svojho života ctím - nášho Nebeského Otca a môjho Jednorodeného Syna - ale i Mňa samu - ľudia urážajú. Ako vašu Matku ma bolí, že moje vlastné deti urážajú svojho Otca a môjho Jednorodeného Syna."

Od dnešnej nedele tu budem vždy prítomná, ale vaše oči ma uvidia a tvoje srdce, Ivetka, počuje iba každú prvú nedeľu v mesiaci. Pretože väčšina z vás sa na prvý piatok vyspovedá, očistí si tak srdce a dokáže si moje slová uvedomiť, a v srdci nad nimi rozmýšľať." Kotva

 

7. apríl 1991

 

Panna Mária bola na začiatku usmiata, mala oblečené biele šaty, modrý plášť, modrý závoj a mala modrý ruženec. Na hlave tentoraz nemala korunu, a bola - ako vždy - bosá. Ďakovala, že sem ľudia prišli a všetkých žehnala. Potom povedala:
"Ja som vo svojom nebeskom živote služobnicou pre Boha Otca, Matkou pre Syna a všetky svoje deti, a Kráľovnou pre vás všetkých.

V túto nedeľu by som bola rada, keby nebolo takého dieťaťa, čo by sa nepomodlilo ku svätému Tomášovi za všetkých pochybujúcich, lebo on bol neveriaci, ale učinil pokánie. Preto on predostrie vaše modlitby svojmu Nebeskému Otcovi, aby mohli byť zvlášť milostivo vyslyšané."

Potom Panna Mária zverila Ivetke prvé tajomstvo. Kotva

 

5. máj 1991

 

Panna Mária povedala:

"Prajem si, aby ste boli tento mesiac obzvlášť čistí srdcom, pretože tento mesiac je zasvätený Mne. Vaše prosby budú zvlášť vyslyšané, ale musia byť úprimné a vychádzať z čistého srdca. Modliť sa znamená rozmýšľať nad slovami, ktoré vyslovujete. Tento mesiac vás bude diabol veľmi pokúšať, pretože ma nenávidí, a Ja nenávidím diabla. No keď sa budete riadiť mojou výzvou, Ja zvíťazím!" Kotva

 

9. jún 1991

 

"Panna Mária povedala, že nie je spokojná s tým, ako mnohí prežili máj. Povedala, že keď budeme tak konať, tak náš rozhovor s Ňou bude skrátený." Ďalej Ivetka hovorí: "Ja som sa prihovorila za chorých, a Panna Mária si praje, aby sa títo dotýkali lavičky a na ďalšie zjavenie budeme svedkami toho, že majú za čo niesť ten kríž. Upozornila nás, aby sme nechceli, žeby nám náš dobrý Otec ukázal, že On je Pán Neba i Zeme. Nakoniec Panna Mária povedala:
"Budem sa za vás modliť, moje drahé deti, ale len moje modlitby nestačia, musia k tomu byť i vaše."
Kotva

 

7. júl 1991

 

Panna Mária rukou požehnala veci, ktoré boli na lavičke.

Potom povedala, aby sme nezabúdali na zmysel svojho života. Jej Syn nechce od nás mnoho, On od každého požaduje len toľko, koľko mu môže dať. Povedala, že keď máme pokušenia, aby sme si uvedomili, že Ona je vždy pri nás. Vtedy by sme sa mali modliť modlitbu:

 

"Nepoškvrnená Čistota, pomôž mi udržať čistotu srdca."

 

Boh je láska a záleží od nás, ako Ho prijmeme. Panna Mária povedala, že špina na Jej plášti, to sú naše hriechy. Kotva

 

4. august 1991

 

Panna Mária povedala, že si praje od nás obetu a modlitbu. Potom povedala:

"Deti moje, nehrešte, lebo neviete, ako si tým škodíte."

Ivetka: "Ja som sa Jej spýtala ako sa to stalo, že zmizli škvrny z Jej plášťa. Ona odpovedala:

"Mnohí z vás mi dnes priniesli obetu." Dodala: "Prajem si od vás obetu a modlitbu a želám si, aby ste sa tento mesiac viac venovali hriešnikom." Kotva

 

8. september 1991

 

 

"Moje drahé deti!

Oči máte zakalené hriechom. Som veľmi smutná z toho, že Satan má už mnohé roky svet v rukách. No smutnejšia som z toho, že vám musím povedať takúto vec na môj sviatok: Božia návšteva je už blízko, a preto - hľadajte lásku." Kotva

 

 

 

 

6. október 1991

 

"Moje drahé deti!

Prajem si, aby ste sa tento mesiac spoločne modlili za obrátenie hriešnikov. Chcela by som, aby sme sa v tento mesiac viac a viac milovali, aby medzi vami vládol pokoj Ducha Svätého. Chcem, aby som Ja žila vo vás a vy vo mne. Som predsa vaša Matka. Ja sa za vás modlím, ale modlite sa aj vy za seba a za všetkých okolo vás." Kotva

 

3. november 1991

 

"Moje drahé deti!

Som smutná, lebo ste sa odnaučili ďakovať svojmu Nebeskému Otcovi. Prichádzam sem preto, aby som vás upovedomila o tom, na čo zabúdate. Žite moje posolstvá. Naučte sa ďakovať, lebo môj Syn ma sem už viac nepustí. Ďakujte Nebeskému Otcovi za všetko, čo vám dáva." Kotva

 

8. december 1991

 

 

"Moje drahé deti!

Tak málo chcete, aby sa uskutočnila Božia vôľa! Ja som celý život robila to, čo Boh odo mňa chcel. Ďakujte. Teraz je čas, keď sa vám môj Syn ponúka, je ešte čas..."

 

5. január 1992

 

"Moje drahé deti!

Tak málo do modlitieb vkladáte lásku... Môj Syn všetko robil s láskou. Teraz sa vám môj Syn ponúka a vy ho toľkokrát nechcete prijať. Modlím sa za to, aby ste viac načúvali Bohu, čo od vás chce, lebo nie vždy chce Boh to, čo chce človek." Kotva

 

9. február 1992

 

"Moje drahé deti!

Zabúdate na pokoru. Pokoru nedokázal pochopiť iba Satan. Moje drahé deti, snažte sa byť pre každého Božou milosťou. Modlite sa svätý ruženec a modlite sa za mládež, lebo je to veľmi potrebné!" Kotva

 

8. marec 1992

 

"Moje drahé deti!

Chcela by som, aby ste tento mesiac viac rozmýšľali nad utrpením môjho Syna. Môj Syn vás pozýva, aby ste šli cestou, na ktorej teraz stojí On. Buďte viac jednoduchí a viac sa modlite." Kotva

 

5. apríl 1992

 

"Moje drahé deti!

Môj Syn vás pozýva. Choďte k Nemu, a zažijete pravé šťastie a pravý Pokoj. Moje drahé deti. Tak veľmi by som vás chcela viesť! Otvorte mi svoje srdcia a zažijete pravý pokoj a pravé šťastie. Ďakujte za kríž..." Kotva

 

3. máj 1992

 

"Moje drahé deti!

Som veľmi šťastná, že ste sem prišli. Chcela by som, aby sme sa tento mesiac spojili v modlitbách svätého ruženca. Deti moje, veľmi by som chcela byť prítomná vo vás a tak vám pomáhať dostať sa do nebeského domova." Kotva

 

7. jún 1992

 

"Moje drahé deti!

Tak veľmi vás milujem! Chcela by som žiť spolu s vami ako vaša Matka. Ste takí prázdni - a Ja by som vás chcela naplniť. No musíte sa mi otvoriť modlitbou..." Kotva

 

5. júl 1992

 

 

"Moje drahé deti!

Žite večnú pravdu! Ochraňujte si duchovné zlato! Tí, ktorí si myslia, že keď majú zlato zeme, majú všetko - nemajú nič, a sú v tme. Žite tak, aby ste žili večne!"

Ivetka záverom posolstva povedala: "Chcem vám povedať, že Panna Mária dnes bola šťastná." Kotva

 

 

 

 

8. august 1992

 

"Moje drahé deti!

Prišiel čas, aby som vám povedala: Choďte do domu nášho Otca a tam Ho oslavujte svojím srdcom, lebo v tom je ukryté vaše šťastie." Kotva

 

6. september 1992

 

"Moje drahé deti!

Staňte sa malými, aby ste raz mohli byť veľkí. Naplňte sa radosťou z modlitby, aby ste potom mohli roznášať pokoj." Kotva

 

4. október 1992

 

"Moje drahé deti!

Ste dušou veľmi chorí a vaše telo si na túto chorobu zvyklo, pretože nepoznáte, čo je to Boh a čo znamená Boha stratiť. Modlite sa, aby ste sa vyliečili." Kotva

 

8. november 1992

 

"Moje drahé deti!

Prosím vás, modlite sa... Ani neviete, ako veľmi vám to pomôže. Máte tak málo času! Moji drahí, staňte sa deťmi, lebo iba deti budú vedieť, čo je modlitba." Kotva

 

6. december 1992

 

 

"Moje drahé deti!

Ste tak srdcom prázdni, a vaše životy sú nenaplnené. Ani neviete, čo strácate každým odmietnutím Božej prítomnosti... Jedine Boh vás môže naplniť - preto verte v Jeho silu a v Jeho pomoc. A potom všetko, čo sa zrodí vo vás, bude dobré."

 

3. január 1993

 

"Moje drahé deti!

Vojdite do mojej pokory a Ja vás naplním láskou svojho Syna, pretože iba tak dokážete prijať každú milosť a dokážete sa modliť každou svojou myšlienkou a skutkom. A tak sa stanete dokonalým obrazom nášho Otca." Kotva

 

7. február 1993

 

"Moje drahé deti!

Prosím - prijmite Pokoj môjho Syna! Ani len neviete, aké dôležité je pre vás plniť Božiu vôľu. Ten, kto žije Božiu vôľu, žije lásku. Ten, kto má lásku, má všetko. Modlite sa, aby ste prijali Pokoj a Lásku." Kotva

 

7. marec 1993

 

"Moje drahé deti!

Milujem vás a prosím vás o vašu modlitbu. Prosím, modlite sa jeden za druhého, pretože len skutočnou modlitbou dokážete pochopiť vzťah bratov a sestier v Ježišovi.

Príďte ku Mne a začnite nový život s naším Otcom, život radosti. Modlím sa za vás a čakám na vašu veľkú túžbu po mne a mojom Synovi." Kotva

 

4. apríla 1993

 

"Moje drahé deti!

Znovu vás prosím, zmeňte svoj život a úplne ho obetujte Bohu, pretože len tak sa váš život stane večným. Ó, deti, naučte sa hovoriť toto: "Staň sa Tvoja Svätá Vôľa všade a vo všetkom, lebo v Tebe je ukrytý večný Pokoj." Modlite sa to až dovtedy, pokiaľ nepochopíte, že srdcom každej duše je pokoj." Kotva

 

9. máj 1993

 

 

"Moje drahé deti!

Som veľmi potešená, že ste sem prišli v takom počte. Prišla som vás poprosiť - ani len neviete, koľko tento svet potrebuje obety. Prosím, prinášajte obety za druhých láskou. Úplne sa darujte Ježišovi." Kotva

 

6. jún 1993

 

 

"Moje drahé deti!

Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja, vaša Mama. Moje detičky, začnite sa, prosím vás, skutočne rozprávať s naším Otcom. Začnite sa viac rozprávať s Otcom ako o Otcovi, aby vaše slová boli sväté, aby vaše slová robili zázraky. Ježiš chce cez vás robiť zázraky. Miluje vás a čaká..." Kotva

 

4. júl 1993

 

"Moje drahé deti!

Žehnám vás... Malé duše, zdvojnásobte svoje modlitby a začnite sa skutočne postiť. Ani len neviete, ako potrebujem vaše modlitby a pôsty na obrátenie poblúdilých! Prosím, pomôžte mi!"

Potom, po malej odmlke dodala:

"Nech Pokoj Boží bude s vami."

Po oznámení tohto posolstva Panny Márie prítomným Ivetka Korčáková dodala: "V mene Panny Márie by som vás všetkých chcela pozvať na augustovú prvú nedeľu. Ešte raz zdôrazňujem - v mene Panny Márie a úplne všetkých." Kotva

 

8. august 1993

 

 

"Moje drahé deti!

Ďakujem vám, že ste sem prišli. Milujem vás a nekonečne túžim po vašej spáse. Dnešný deň som zvlášť posvätila mojimi a vašimi modlitbami, ktoré ste obetovali na môj úmysel.

Dnes, cez Pána Lásky a cez moje Nepoškvrnené Srdce prúdi more milosti pre vás. Duša, prijmi lásku, v ktorej a pre ktorú si bola stvorená. Duša, nikdy neodmietaj priazeň svojho Pána, ktorý ťa tak šialene miluje. Prijmi milosti, ktoré dnes boli pre teba pripravené!"

Po tlmočení posolstva Panny Márie prítomným pútnikom Ivetka Korčáková dodala:

"Teraz môžeme spoločne poďakovať, nezáleží na tom, akého sme vyznania. Našej Mame na tom vôbec nezáleží, lebo Ona miluje rovnako nás všetkých. Teraz poďakujme všetci spolu za tie veľké milosti, ktoré pre nás v tento deň pripravila.
Panna Mária povedala, že táto nedeľa bude niečím výnimočná pre každého z nás. To môže byť veľmi, veľmi výnimočné, ak prijmeme tie milosti a tento deň bude výnimočným pre každého z nás, lebo Panna Mária nás miluje."
Kotva

 

5. september 1993

 

"Moje drahé deti!

Moji milovaní... chcela by som v týchto dnešných časoch byť zvlášť pri vás. Začnite žiť radosť! Ako vás môžem urobiť šťastnými, pokiaľ vy sami nechcete začať?

V mene Najsvätejšieho Boha Vás prosím - zmeňte svoj život! Svoj starý život darujte do môjho Srdca a učte sa od môjho Syna žiť večne. Ste hlboko v mojom Srdci a mojich modlitbách..." Kotva

 

7. november 1993

 

Prešov
"Moje drahé deti!

Milujem vás a som šťastná, že som sem mohla prísť. Chcela by som vám povedať, že Kráľ lásky by bol rád, keby ste v týchto časoch zvlášť rozjímali o Jeho veľkých bolestiach. On cez tieto veľké bolesti chce kriesiť vaše duše a oživiť vašu vieru. Chcela by som byť zvlášť pri vás v každom momente vášho života. Viac uvažujte nad mojimi slovami. Nad slovami svojej Mamy." Kotva

 

5. december 1993

 

"Moje drahé deti!

Moje detičky, ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcela by som vám dať veľa mimoriadnych milostí v tomto čase. Ale nechajte, aby vás Ježiš urobil slobodnými. Nedopustite, aby nepriateľ uberal z vašej slobody, za ktorú bolo vyliatej toľko presvätej Krvi Kristovej.

Slobodná duša je duša dieťaťa. Bolo by mi milé, keby ste sa v tento mesiac zvlášť snažili stať sa deťmi.
Som pri vás, aby som vám pomáhala prijímať Chlieb večného života."

 

9. január 1994

 

"Moje drahé deti!

Znovu sa zroďte pre modlitbu vášho života. Prečo sa robíte slepí pred toľkou Božou láskou! Naplňujete sa falošnými láskami tohoto sveta a vyhadzujete tú pravú Lásku.

Moje drahé deti, prosím vás, snažte sa využívať Najsvätejšie Sviatosti viac do hĺbky. Chcite sa modliť viac do hĺbky. Ja sa modlím spolu s vami. Modlím sa o pokoj do vášho vnútra." Kotva

 

6. február 1994

 

"Moje drahé deti!

Som rada, že tu môžem byť s vami. Prosím, nechajte sa upokojiť Ježišom. Ste naplnení hlukom a nepokojom tohto sveta, a pritom zabúdate byť pokorní a tichí pred Bohom. A tak necítite, čo vo vás chce urobiť Eucharistický Ježiš. Čo vo vás chce urobiť modlitba.

Ak sa cítite slabí, všetky svoje slabosti vložte do môjho Srdca, a tak sa Boh cez vás môže prejaviť vo svojej sile." Kotva

 

6. marec 1994

 

"Moje drahé deti!

Milujem vás. A ďakujem vám, že ste sem prišli. Prosím vás o vašu lásku pre Boha a pre vašich blížnych.
Mnohí z vás sa modlia povrchne, a potom v modlitbe nič neprežívajú. Do hlbokej modlitby je potrebné vložiť celého seba. Všetko, čo máme a všetko, čo sme.

Necháme sa slepo zotročovať týmto svetom, a potom milujete povrchne. Boh je láska. A iba láska vás môže oslobodiť." Kotva

 

3. apríl 1994

"Moje drahé deti!

Chcem vás v mene Toho, ktorý svojou Láskou premohol smrť, pozdraviť, a teším sa, že môžem byť s vami.
Pýtate sa, prečo som prišla. V tento svätý deň vám chcem odpovedať: Prišla som preto, aby som vám pripomenula, že ste boli stvorení pre lásku. Chcem vás naučiť žiť pre lásku. Pozývam vás do Božieho Milosrdenstva. A chcem vám dať kus radosti z Neba." Kotva

 

8. máj 1994

 

"Moje drahé deti!

Ďakujem vám, že ste sem prišli, a chcem vám povedať, že ešte málo poznáte Pána, svojho Boha. Veľa rozprávate o Bohu, ale málo žijete. Nenechali ste ešte svoje skutky, svoje srdce a svoje slová dozrieť v láske.
Tento svet je chorý, lebo je naplnený hnusom a nečistotou. Nechcite myslieť ako tento svet. Nechcite túžiť po tom, po čom túži tento svet. Milujem vás. A nesmierne mi záleží na čistote vášho srdca."
Kotva

 

5. jún 1994

 

"Moje drahé deti!

Milujem vás a ďakujem vám, že ste tu zostali.

Chcela by som vám povedať ako Mama, poprosiť vás, aby ste začali žiť jednoducho, rozmýšľať jednoducho a konať jednoducho. Vyhľadávajte ticho, aby sa vo vás mohol znovu narodiť Duch Kristov.

Nedovoľte, aby vás tento svet urobil dvojtvárnymi. Prosím vás, staňte sa živým Evanjeliom. Nebojte sa, že ste slabí. Boh vám dá silu.

Modlím sa, aby som počula odpoveď na moje volanie." Kotva

 

3. júl 1994

 

Moje drahé deti!

Milujem vás a prosím - zmeňte svoj život! Počujte hlas svojej Matky...Ježiš je vo vás! Boh je vo vás! Nežite tak, že si nevšímate veľkú starostlivosť, ktorá je o každého jedného z vás. Nežite ako tí, čo vidia a predsa sú slepí, ako tí, čo počujú a predsa sú hluchí. Boh je tu... Kotva

 

7. augusta 1994

 

Moje drahé deti!

Veľmi sa teším, že ste vstúpili do môjho Srdca. Ďakujem Vám. Doba, v ktorej žijete je veľmi vážna. A len takýmto spôsobom môžete duchovne prežiť. Chcem vám darovať Srdce Ježišovo. Aby sme sa raz všetci stretli v Nebi. Doma.
Milujem vás takých, akí ste. Každý môj syn a dcéra nech mi povie:

" Mama - a teraz chcem žiť ináč. Chcem ísť k Otcovi a úplne Ti dôverujem, že ma k nemu privedieš."

Milujem vás. Milujem vás...! Chcem, aby ste boli šťastní. Ale tento svet vás nikdy neurobí šťastnými.

Teším sa...! Kotva

 

4. septembra 1994

 

Moje drahé deti!

Prijmite do svojho života Boha ako dobrého Otca, ktorý vás miluje a záleží Mu na vás. Snažte sa a chcite zmeniť svoj život. Prijmite to, že ste všetci bratia a sestry, že sme všetci v ruke Otcovej a vidí nás.
Prijmite toto ako pravdu, a tak sa naučíte dôverovať. Hovorte tak: " Otče daj, aby som každého dokázal prijímať ako brata a sestru. Daj, aby som každého prijal v Tvojej láske. Amen. " Milujem vás...
Kotva

 

9. október 1994

 

 

Moje drahé deti!

Ďakujem Vám, že ste sem prišli. Minulý mesiac som vám hovorila, aby ste sa modlili túto modlitbu: Otče daj, aby som každého prijímal ako brata a sestru. Teraz vám hovorím: Hovorte Otcovi o svojich ťažkostiach a o ťažkostiach svojich blízkych. A takýmto spôsobom zabudnete na seba. Je to jednoduché!

Buď šťastný, pretože Boh ťa miluje a pretože si pre neho veľmi dôležitý. A túto radosť dávaj ďalej. Aby ostatní mohli veriť skrze tvoju radosť, že Boh nás miluje. Koľko je tých, ktorí toto nevedia. Preto ťa prosím, modli sa za nich!. Kotva

 

6. november 1994

 

 

Moje drahé deti!

Ďakujem Vám, že ste sem prišli. Prosím Boha, aby moje odkazy vás doviedli na miesto, kedy pochopíte, že život bez Boha nemá zmysel. A potom môžete skutočne vnímať to, ako vás Boh veľmi miluje. Kotva

 

4. decembra 1994

 

Moje drahé deti!

Ďakujem vám, že ste sem prišli. Nech ste sem prišli s akýmkoľvek úmyslom, aj tak vám ďakujem. Milujem vás. Prosím, daruj mi svoju dôveru. Aj keby vás opustili vaši najbližší, ja stále zostanem s vami.

Katka: Keď rozmýšľam nad tým, čo by som povedala, uvedomila som si, aká som hriešna. Každý z nás je hriešny.

 

8. januára 1995

 

Moje drahé deti!

Znovu vám chcem povedať: Ďakujem vám, že ste sem prišli, nech ste sem prišli s akýmkoľvek úmyslom. Prosím, darujte mi vaše problémy a starosti, lebo iba Boh vás vie od nich oslobodiť. Modlite sa túto modlitbu:
" Bože, odovzdávam Ti celú moju minulosť, vkladám do teba celú moju budúcnosť. Ďakujem Ti za dnešok, ktorý mi dávaš. A Ďakujem Ti preto, lebo si so mnou a

môžem sa radovať, lebo viem, že Ty si ma nikdy neopustil."

Prosím - proste Boha o to, aby vám dal pochopiť túto modlitbu. A tak vaše srdce zaplaví jednoduchá, detská radosť každý deň. Kotva

 

5. februára 1995

 

Katka: Sláva Isusu Christu

Modlime sa spolu za to, aby sme dokázali rozdávať v láske slobodu iným ľuďom, lebo iba tak sa môžu upevniť vzťahy medzi nami. Vaším poslaním je milovať.

Moje drahé deti!

Chcem vám povedať, že si vážim vašu obetu, ktorú sem prinášate a nesmierne sa radujem z každej vašej obety, prinesenej z lásky pre iných. Pozerám do vašich sŕdc. Chcem vám povedať toto: Že poslaním každého jedného z vás je milovať, pretože na to je určený život, a len láska dokáže dať plnosť vášmu životu. Prichádzam vás prosiť o vaše áno, o vašu úprimnú túžbu po Bohu. Kotva

 

5. marec 1995

 

Moje drahé deti!

Prosím, rozmýšľajte viac o mojich posolstvách. Prosím Boha o jedinú vec. A to, aby vo vás nechal svoj pokoj. Tento čas je zlodejom pokoja. Prosím, povedzte Bohu: "Milujem a preto ľutujem. Milujem a preto odpúšťam. Milujem a to je môj pokoj". Kotva

 

9. apríl 1995

 

Moje drahé deti!

Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Prosím, robte to isté. Nestrácajte čas. Najdôležitejšie je, aby ste si vo vnútri udržali pokoj. Prosím, otvorte viac srdce pre moje slová. Prijímam ťa takého, aký si. Kotva

 

7. máj 1995

 

Moje drahé deti!

Milujem vás! Prosím, prosím, prosím, rozmýšľajte nad mojimi slovami. Zmeňte svoj život, ale spravte to kvôli láske. Zmeňte ľudí okolo seba, ale spravte to láskou.

Ďakujem, že ste sem prišli. Kotva

 

4. júna 1995

 

Moje drahé deti !

Milujem vás! A preto vás chcem poprosiť o to, aby ste si položili tieto otázky:

Prečo sem moja Matka prišla?

Prečo mi dáva odkazy?

Prečo som tu teraz ja?

Moje drahé deti! Prežívate veci veľmi povrchne... A pretože nejdete do hĺbky, nemôžete prežívať pokoj a radosť.

Moje deti, zastavte sa, pretože Boh vás miluje! Kotva

 

9. júla 1995

 

Moje drahé deti!

Ďakujem vám, že ste sem prišli. Znova sa vás chcem spýtať, moje deti, čo ste sem prišli vidieť? Čo ste sem prišli počuť? Túžila som, aby ste prišli počuť slová pokoja, preto, aby ste sa vy sami stali pokojom.

Len jedno jediné srdce bolo pre vás prebodnuté, len jeden jediný Boh vás stvoril. Keď teraz pozerám na vás, v každom jednom z vás vidím znak Boha. Vy všetci ste jeden veľký obraz Boha. Chcela by som, aby ste takto začali vidieť Boha, aby ste boli ľudia plní šťastia a lásky, ľudia plní Boha.

Zostávam pri každom jednom z vás, preto, aby ste pochopili cenu večného života. Milujem vás! Kotva

 

6. august 1995

 

Moje drahé deti!

Toto moje zjavenie tu je posledné. Milujem vás...! A ďakujem všetkým za to, čo ste tu pre mňa urobili...

Moje milované deti!

Takto som to chcela, aby vás to prebudilo zo sna prázdnoty. Aby ste pochopili, že potrebujete obrátenie. Pre túto dobu potrebujete obrátenie! Prosím, prosím!

Zostávam na tejto hore prítomná. Začnite teraz uvažovať nad mojimi posolstvami! Zostaňte v mojom Srdci pre túto dobu! Pretože potrebujete byť viac jednoduchí a ostražití... Prichádza doba, ktorá je už tu. Zostaňte teda ako deti. Úplne slobodní pre Boha.

Prosím, rozmýšľajte nad tým, čo hovorím! Ja vás milujem a čakám vás v Ne